Kuinka kuuloviasta tai puheen ongelmista johtuvat hankaluudet ylitetään?

Minna Laakso tutkii kommunikoinnin eri häiriöiden vaikutusta arjen puhetilanteisiin.

Mitä tutkit?

Tutkin puhuttua vuorovaikutusta ja erityisesti sitä, miten erilaiset kommunikoinnin häiriöt vaikuttavat arkielämän puhetilanteisiin. Millaisia kuulemisen, puhumisen ja ymmärtämisen ongelmia vuorovaikutukseen tulee eri häiriöissä, ja miten ongelmia käsitellään yhdessä? Aineistonani käytän videoita.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Tutkimukseni tuo uutta tietoa kuulemisen, puhumisen ja ymmärtämisen ongelmien käsittelyn keinoista arkitilanteissa. Esimerkiksi siitä, miten kuulovikainen henkilö tarkistaa huonosti kuulemansa puheen ja miten keskustelukumppanit huomioivat kuulemisen vaikeudet. Tai siitä, miten henkilö, jolla on kielellinen häiriö, hakee sanoja tai muokkaa omaa puhettaan ymmärrettävämmäksi muille. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Minua kiinnostaa puheen, kielen ja kuulon ongelmiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus ja se, kuinka tulokset alkavat näkyä intervention jälkeisiä testimittauksia laajemmin, arkitilanteissa.