Sääntelyn esteitä vedyn ja biopohjaisen hiilidioksidin käytölle puretaan laajassa yhteishankkeessa

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta osallistuu tutkimusosapuolena merkittävään yli 8 miljoonan euron yhteishankkeeseen, jossa on tarkoitus edistää vedyn ja biopohjaisen hiilidioksidin hyödyntämistä ja kaupallistamista.

Helsingin projektin vastuullinen johtaja on professori Kai Kokko ja hakuun osallistuneena tutkijana on Emilie Yliheljo. Business Finland on myöntänyt hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen.

– Kyseessä on laaja yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishanke, joka edistää kansallisesti tärkeää osaamista, Kokko sanoo.

Bio-CCU -Creating sustainable value of bio-based CO2 -hanke koostuu kahdeksasta rinnakkaisesta projektista. Koko hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja johtaa professori Riitta Keiski. Kolmen yrityksen (Fortum, Sumitomo, Chemitec Consulting) ja viiden tutkimusorganisaation (Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Luonnonvarakeskus) muodostama konsortio tutkii ja kehittää ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön, vihreän vedyn tuotantoon sekä niihin liittyvien liiketoimintamallien määrittelyyn. Lisäksi hanketta tukevat Oulun Energia, StoraEnso, Kiertokaari, P2X Solutions ja Global Boiler Works. Hanketta on fasilitoinut Aila Maijanen CLIC Innovation Oy:stä.

Tavoitteena on ajantasaisen ja tulevaisuuteen varautuvan tiedon luonti ja sen jalkauttaminen suurempien ekosysteemien hyödynnettäviksi. Bio-CCU-hanke antaa suomalaisille yrityksille etulyöntiaseman biopohjaisen CO2 -ratkaisujen kaupallistamiseen ja hyödyntämiseen kansainvälisesti.

– Projektissa kehitettävä osaaminen ja tieto on uutta myös kansainvälisesti. Projektin tulokset edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä, Kokko jatkaa.

Kokon johtama oikeustieteellinen kokonaisuus keskittyy tunnistamaan sääntelyn esteitä ja mahdollisuuksia erityisesti biopohjaisen hiilidioksidin kestävää arvonluontia varten. Kokonaisuus sisältyy professori Leena Aarikka-Stenroosin (Tampereen yliopisto) ja professori Risto Soukan (LUT) kanssa valmisteltuun yhteiseen työpakettiin.

Kestävät ja kierrätystalouden mukaiset ratkaisut biotalouden osalta ovat erityisroolissa, kun etsitään korvaavia hiilen lähteitä fossiilisten polttoaineiden tilalle lisäämättä hiilijalanjälkeä. Biopohjaisen hiilidioksidin valjastamisella tähän tarkoitukseen voidaan katsoa olevan jopa negatiivinen vaikutus hiilitaseeseen. Yhdessä vapaaehtoisten päästömarkkinoiden kanssa biopohjainen hiilidioksidi muodostaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia arvonluonnille.

Suomessa on paljon metsäteollisuutta, biojalostamoja, biovoimalaitoksia ja näihin linkittyviä teollisia ekosysteemejä, joissa biopohjainen hiilidioksidi on hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa merkittävä arvonluonnin väline. Bio-CCU-hankekokonaisuus keskittyy ilmastokestävyyttä tukevien arvoketjujen, arvon muodostuksen sekä teknologisten ratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen suomalaisessa toimintaympäristössä.

Lisätietoa hankkeesta:

Ympäristöoikeuden professori Kai Kokko
kai.kokko@helsinki.fi
puh: 050-448 7060