Roschier tukee kestävyysoikeuden professuuria lahjoituksella

Vihreä siirtymä tuo mukanaan merkittäviä investointeja, joiden käytännön hoitaminen edellyttää oikeudellista osaamista ja tutkimusta. Siksi asianajotoimisto Roschier on päättänyt tukea oikeustieteellisen tiedekunnan hanketta perustaa kestävyysoikeuden professuuri.

Roschierin lahjoitus tullaan kohdentamaan hankkeeseen, jossa Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan perustetaan uusi kestävyysoikeuteen keskittyvä professuuri.

Roschier näkee professuurin tärkeänä Suomen talouskehityksen kannalta. Kestävyyssääntely ohjaa vihreän siirtymän hankkeita, ja tulee myös ohjaamaan rahoituksen saatavuutta. Siksi tarvitaan sääntelyrakenteiden asiantuntemusta ja tutkimusta.

– Julkisuudessakin on puhuttu Suomeen suuntautuvista vihreän siirtymän merkittävistä investoinneista. Tämän investointitulvan käytännön hoitaminen edellyttää sitä, että Suomessa on tarjolla tähän liittyvää oikeudellista osaamista ja tutkimusta. Roschier haluaa osaltaan olla mukana edistämässä näitä suomalaiselle teollisuusrakenteelle ja koko yhteiskunnalle tärkeitä hankkeita, sanoo Roschierin toimitusjohtaja Mikko Manner.

EU:n vihreä siirtymä Suomessa tarkoittaa laajoja investointeja uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja käyttämiseen sekä vety- ja kiertotalouteen. Tosiasiassa näitä investointeja ohjaa monimutkainen EU:n eri politiikan sektoreilta tulvinut kestävyysoikeudellinen sääntely.

– Yritysten menestyminen vihreässä siirtymässä edellyttää ihmisoikeuksien hallinnan ohella yhteiskuntavastuuseen, kestävään rahoitukseen ja ympäristönsuojeluun liittyvää oikeudellista osaamista. Näillä osa-alueilla on tällä hetkellä yhteiskunnassa selvä osaamisvaje, ja onkin valtava tarve vahvistaa niiltä osin tutkimusta ja koulutusta uudella professuurilla, toteaa professori Kai Kokko.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tavoitteena on perustaa ympäristöoikeuteen keskittyvä määräaikainen viiden vuoden professuuri. Professuurissa keskitytään kestävän ja vastuullisen yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan edistämiseen tutkimalla erityisesti ympäristösääntelyn rajoja ja mahdollisuuksia.

Kestävyystutkimuksella, kehittämällä esimerkiksi yhtenäisiä sertifikaatteja ja standardeja, edistetään liiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi siinä tehtävällä tutkimuksella ennakoidaan liiketoiminnan sääntely-ympäristön muutosta ja siten tuetaan liiketoiminnan ja työvoiman oikeudenmukaista siirtymää yhteiskunnassa. Tulevaisuutemme kannalta on kriittistä, että mittaaminen ja raportointi perustetaan juuri sellaisiin seikkoihin, joilla on vaikutusta kestävyystavoitteille. Jotta tähän päästään, raportoitavien seikkojen tulee olla vaikuttavuudeltaan tieteellisesti todennettuja.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Manner, Roschier Asianajotoimisto: mikko.manner@roschier.com, puh. 0400 747 747

Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: kai.kokko@helsinki.fi p. 02941 22820