Opiskelijat ideoivat ympäristöratkaisuja Vallisaareen

Sadevesi talteen, merivedestä juomavettä ja turistit pumppaamaan vettä kuntopyörää polkemalla: tällaiset vesihuoltoratkaisut miellyttivät Puhdas Vallisaari -kilpailun tuomaristoa Helsingin yliopiston opiskelijoiden kilpailuehdotuksessa.

– Kunniamaininta ja 1500 euron palkkio olivat iloinen yllätys, kertoo opiskelijoita ohjannut yliopistolehtori Olli Ruth Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta.

Uusi luontokohde kaipasi raikkaita ideoita

Helsingin kaupunki ja Metsähallitus julkistivat Puhdas Vallisaari -kilpailun keväällä 2016. Siinä etsittiin avoimella kilpailulla kestäviä ratkaisuja ja toteuttajia Vallisaaren ja Kuninkaansaaren vesi-, energia- ja jätehuoltoon, sillä Helsingin edustalla sijaitsevat saaret avattiin pitkän tauon jälkeen yleisölle kesällä 2016.

Tulevina vuosina sinne odotetaan kasvavia kävijävirtoja, ja kunnallistekniikka halutaan toteuttaa saareen sopivilla ratkaisuilla smart and clean -periaatteella.

Puhdas Vallisaari -kilpailuun saapui 12 ehdotusta, ja tulokset julkistettiin 1. syyskuuta. Pääpalkinto jaettiin kahdelle ehdotukselle, joiden suunnittelijoina oli joukko yrityksiä.

Kunnianmaininnan saaneen nimimerkki Islandersin takaa paljastui 20 Helsingin yliopiston opiskelijaa, joiden kilpailuehdotus syntyi kevään 2016 aikana maantieteen ja aluetieteen kurssin harjoitustyönä Kumpulassa.

Ajattelua ja paneutumista

Opiskelijat tekivät laskelmia ja asiantuntijahaastatteluita sekä ratkoivat ongelmia pienryhmissä, kertovat ryhmien vetäjät Anna-Maria Virkkala ja Riikka Oittinen. Tuomaristo kiitteli lopputuloksen kokonaisvaltaisuutta ja perinpohjaisuutta.

– Lopullisessa toteutuksessa tullaan todennäköisesti yhdistämään eri kilpailuehdotusten parhaat ideat, sanoo tuomariston puheenjohtaja Bruce Oreck.

Metsähallituksella on satoja luontokohteita, ja kaikkien niiden vesi- jäte- ja energiahuollossa halutaan siirtyä vähitellen nykyistä omavaraisempiin kestäviin ratkaisuihin, joten kilpailuideoilla on käyttöä laajemminkin.

Kilpailu voi tuoda siihen osallistuneille yrityksille jatkoprojekteja ja opiskelijoille mahdollisesti uusia tutkimusaiheita.

– Ensi keväälle on suunnitteilla uusi ongelmalähtöinen kurssi, jolle etsitään vastaavantyyppistä kaupunkikehityksen kannalta ajankohtaista aluetta, kertovat kurssin vastuuopettajat Olli Ruth ja Rami Ratvio.