Metsätieteiden alan kansainväliset huiput yhdistävät voimansa puurakentamisen tutkimuksessa

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusasemalle Juupajoen Hyytiälään nouseva Living lab on jatkossa osa kansainvälistä tutkimus- ja mittausverkostoa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on muodostanut yhdessä kahden kansainvälisen kumppaninsa kanssa uudenlaisen tutkimusyhteistyöverkoston. Verkostoon kuuluvista “elävistä laboratorioista” eli uusista massiivipuurakennuksista saatavia tietoja jakavat kumppanit ovat metsätieteiden alan huippua edustava amerikkalainen Oregon State University ja nuori dynaaminen tutkimuslaitos InnoRenew CoE Sloveniasta. Uudet jäsenet ovat jatkossa tervetulleita liittymään mukaan yhteistyöhön.

Rakentamisen ja materiaalien kestävyys, energiaratkaisut sekä rakentamisen ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat jokaista kuluttajaa ja yhteiskuntaa globaalisti koskettava asia. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kannustavat siirtymään kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja rakentamisessa, kuluttamisessa ja asumisessa. Suomessa puun käyttö rakentamisessa on nousussa myös kaupunkimaisissa ympäristöissä ja kerrostalorakentamisessa.

– Haluamme olla alan vahva toimija ja mukana luomassa ainutlaatuista ja monitieteistä tutkimusympäristöä, jossa monen eri tieteenalan ja yliopiston tutkijat voivat yhdessä luoda tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen tarvittavaa tiedepohjaa. Kansainvälinen yhteistyö on tässä yksi avainasioista, kuvailee dekaani Ritva Toivonen.

Mikä on Living lab?

Yhteistyössä hyödynnetään erityisesti yliopistojen uusia massiivipuurakennuksia eli "eläviä laboratorioita”. Living lab on rakennuksen tarjoama monitieteinen tutkimusalusta, josta saadaan muun muassa automaattisen anturiverkoston avulla mittausdataa puurakenteista ja niissä ajan myötä tapahtuvista muutoksista. Jaettua dataa voidaan käyttää esimerkiksi alan standardeja luotaessa.

Yhteistyön tavoitteena on, että aineistoja pystytään yhdistämään ja tekemään kansainvälistä vertailevaa tutkimusta esimerkiksi etelän ja pohjoisen sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Verkoston tavoitteena on kehittää tietovarasto ja verkkosivusto, joka sisältää tietoa Living lab -alustoja ja näiden tuottamaa dataa hyödyntävistä hankkeista, aineistoista ja tutkimustuloksista.

Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia monitieteiseen tutkimukseen, opetukseen sekä yhteissuunnittelu- ja innovaatiotoimintaan kunkin Living labin erityisominaisuuksien mukaan. Myös kansainvälinen opetus ja innovaatiotoiminta saavat aivan uudet mahdollisuudet ja puitteet.

Hyytiälän metsäasemalle rakennetaan parhaillaan neljää uudisrakennusta, joiden rungot ja seinät ovat CLT:tä ja lattiat ja katot laminoitua viilupuuta. Rakennukset ovat 1–2-kerroksisia. Yhdessä rakennuksista on suuri ruokailu- ja opiskelu-/konferenssisali, ja kolme majoitusrakennusta toimivat niin yöpymis- kuin työskentelytiloina. Kahdessa rakennuksessa kerätään tutkimusdataa muun muassa sisäilman laadusta sekä rakennusmateriaalien ominaisuuksista. Voit seurata Hyytiälän rakennusten edistymistä Hyytiälä-blogissa.

Oregonin Corvalliksessa sijaitseva, 2019 valmistunut George W. Peavy Forest Science Center (PFSC) on kolmikerroksinen rakennus, jossa hyödynnetään massiivipuurakenteisia elementtejä.

InnoRenew CoE:n rakennus on Slovenian suurin puurakennus. Siinä on yhdistetty puuta, betonia ja terästä. Rakennus on suunniteltu nykyaikaisen kestävän rakentamisen huippuluokan periaatteiden mukaisesti REEDin (Restorative Environmental and Ergonomic Design) periaatteiden mukaisesti InnoRenew CoE:n tutkimustuloksiin perustuen.

Lisätietoja