Kestävämpiä kaupunkeja Euroviisujen tyyliin

Millä tavoin kaupunkien kestävyyttä voisi kasvattaa? Opiskelijoiden ryhmä oppi CERN BootCampissa, että muutoksessa tärkeintä on vaikuttaa ihmisten ajatteluun.

Juniper Tyree opiskeli viidettä vuotta tietojenkäsittelytiedettä, kun hän viime keväänä haki mukaan CERN BootCampille. 24 hengen opiskelijajoukko jakaantui maaliskuussa 2022 kurssin aloitustilaisuudessa neljäksi ryhmäksi.

Kurssi huipentui kesäkuussa viiden päivän sprinttiin CERNissä Genevessä, jonka lukuisiin kansainvälisiin organisaatioihin keskittynyt asiantuntemus ja inspiroiva ilmapiiri auttoivat ryhmiä viimeistelemään kurssitehtävänsä: hahmottelemaan kestävyyttä lisäävän hankkeen ja tuottamaan siitä prototyypin.

Loppusprintissä Citizens of Babylon -niminen ryhmä, jossa Tyree oli jäsenenä, ideoi ratkaisuksi tunteisiin vetoavan laulukilpailun.

Innovointia ja yhteiskehittämistä

CERN BootCampilla opitaan käytännön kautta, kuinka yhteiskunnallisia haasteita ratkaistaan innovoinnin, yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin. Vuosittain toistuvalla, keväästä alkukesään kestävällä 10 opintopisteen kurssilla opiskelee vuosittain parikymmentä suomalaisopiskelijaa.

CERN BootCampeja on järjestetty jo vuodesta 2017 yhteistyössä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin, sen toimintaa Suomessa koordinoivan Fysiikan tutkimuskeskuksen HIPin ja sen viiden jäsenyliopiston sekä kolmen ammattikorkeakoulun kanssa: Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian. Näiden kaikkien opinahjojen maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea kurssille.

Juniper Tyreen ryhmän tehtäväksi tuli etsiä ratkaisuja kaupunkien kestävyysongelmaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman 11. kohdan mukaan, jonka tavoitteena on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Kuinka kaupungit voisivat siis hidastaa ilmastonmuutosta ja sopeutua sen tuomiin muutoksiin?

Ihmiset mukaan tekemiseen

Kevään ajan Tyreen ryhmä imi monipuolisesti tietoa kaupunkien kestävyydestä sekä konseptoinnista ja innovoinnista. Ryhmän jäsenten taustat olivat erilaisia, mikä hyödytti ryhmää: osa oli jo opiskellut palvelumuotoilua, osa ympäristöteemaa. Keväällä ryhmä teki haastatteluja Suomessa ja sopi haastatteluja myös CERNin jakson ajaksi.

– Kurssi toi rohkeutta ottaa yhteyttä CERNin ja Geneven alueen huippuasiantuntijoihin. Heidän neuvonsa kestävyysmuutoksen aikaansaamiseksi olivat kurssin parasta antia, Tyree kehuu.

Tyreen mieleen jäi erityisesti opit, jotka hän kuuli UNECE:n metsä-, maa- ja asunto-osaston johtajalta, tohtori Paola Dedalta sekä Trondheimin kestävän kehityksen keskuksen vuoden 2030 Agendan johtajalta, tohtori Agata Krauselta.

Tohtorit korostivat, ettei mikään älykäs teknologinen ratkaisu auta, ellei mukaan muutokseen saada koko yhteisöä eikä ratkaisuja räätälöidä kullekin paikalliselle yhteisölle. Ihmiset saadaan parhaiten mukaan muutokseen paikallisen mittakaavan toimilla, kuten kaupunkien viherryttämisellä, sekä parantamalla kaupunkien ja kansalaisten välistä viestintää.

Työskentelytapoina ryhmä käytti CERNissä muun muassa kuuden hatun mallia, jonka ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja jakaa villejä ideoita. Sprintin tiukka määräaika kiteytti ryhmän ajatukset yhteisöstä ja viestinnästä ideaksi laulukilpailusta.

Juhlitaan ja jaetaan ratkaisuja

Ryhmä työsti ideastaan interaktiivisen prototyypin, joka esiteltiin kurssin lopuksi osanottajille. Prototyypissä kestävien kaupunkien kilpailuun sisältyi kaksi osiota: Ideoiden taistelu ja Valmiushaaste.

Kisassa kaupungit pääsisivät osoittamaan, kuinka kestäviä ja valmistautuneita ne ovat tulevaisuuden haasteisiin. Kilpailu järjestettäisiin kaupunkien, alueiden, maan ja lopulta kansainvälisellä tasolla. 

Ideoiden taistelussa jokainen kaupunki – tai pienempi yhteisö – esittelisi yhden kestävän kehityksen hankkeen, jonka ne ovat onnistuneesti toteuttaneet, toivoen inspiroivansa muita kaupunkeja positiivisesti menestystarinoilla ja ideoiden ristipölytyksellä.

Kilpailun haasteosiossa jokaisen kaupungin lähettämä oma kriisinhallintatiimi pääsisi osoittamaan valmiuttaan ​​ilmastokriisin aiheuttamiin haasteisiin. Yleisö niin paikan päällä kuin verkossa äänestäisi valmiushaasteen, joka kilpailevien joukkueiden tulisi sitten kohdata ja ratkaista lavalla. Joukkueet voisivat koostua vaikkapa palo- tai virkahenkilöistä.

Esitysten jälkeen YK:n, EU:n ja sopivien kestävään kehitykseen keskittyvien kansalaisjärjestöjen asiantuntijoista koostuva tuomaristo arvioisi joukkueiden suoritusta ja antaisi parannusehdotuksia. Tällä tavalla esitys olisi sekä viihdyttävä että opettavainen.

Kukakohan olisi tämän mittelön Käärijä tai Loreen ja veisi voiton kestävyyden saralla?

Lisätietoja

CERN BootCamp