Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen yhä laajemman kattauksen kestävyysopintoja

Uusien kurssien aiheita ovat esimerkiksi kestävä terveys ja kestävä avaruus.

Helsingin yliopiston kestävyysopetustarjonta täydentyi vuonna 2023 uusilla, tieteenalakohtaisilla kestävyyskursseilla.

– On tärkeää, että opiskelijat voivat löytää merkityksellisiä kestävyyteen liittyviä näkökulmia myös niillä aloilla, joilla kestävyysosaamista ei aikaisemmin ole vahvasti korostettu, toteaa projektin johtaja Tuija Veintie Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUSista.

– Haluamme tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuksia hankkia tietoja ja taitoja, joilla he pystyvät vastaamaan monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin, Veintie jatkaa.

Uusien kurssien aiheet vaihtelevat kestävästä avaruudesta kestävään terveyteen ja kestävyyskasvatuksesta kemian ja kiertotalouden suhteeseen. Kurssit ovat vapaaehtoisia. Tieteenalakohtaisesta valmistelusta huolimatta osa kursseista on avoimia kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Joitakin kursseja voi opiskella myös Avoimessa yliopistossa.

Taiteiden tutkimuksen monitieteinen kurssi sai kiitosta opiskelijoilta

Yksi uusista aluevaltauksista on Taiteiden tutkimuksen kestävyyskurssi, jonka pilotti toteutettiin vuoden 2023 lopulla. Monimuoto-opetuksena pidetty kurssi järjestettiin yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa.

Kurssin suunnittelua koordinoineet professori Arto Haapala ja asiantuntija Noora-Helena Korpelainen ovat tyytyväisiä, että kiinnostus kurssia kohtaan osoittautui suureksi. Palautteiden perusteella kurssi oli toivottu lisä opetustarjontaan, ja jatkossa se pyritään järjestämään vuosittain.

– Erityisesti kurssin monitieteistä kattausta kiiteltiin. Usealle opiskelijalle kurssi antoi myös näkymää oman alan merkityksellisyydestä tulevaisuuden haasteiden edessä, Korpelainen kertoo.

Kurssi yhdistää kestävyyskysymysten tarkasteluun estetiikan, teatteritieteen, kirjallisuustieteen, musiikkitieteen, elokuva- ja tv -tutkimuksen sekä taidehistorian tutkimusaloja.

– Kurssi antaa opiskelijoille käytännön kokemusta monialaisella tutkimuskentällä toimimisesta ja luo valmiuksia kehittää kriittisyyttä suhteessa sekä oman alan kysymyksiin että taiteiden tutkimuksen ulkopuolelta tuleviin kestävyyskysymyksiin, Korpelainen sanoo.

Kestävä terveys -kurssi aloitti pienenä pilottina ja tähtää nyt MOOC:ksi

Yliopisto on myöntänyt uusien kestävyyskurssien kehittämiseen rahoitusta osana laajempaa, kestävyysosaamisen vahvistamiseen tähtäävää hankettaan. Muutakin tukea kurssien kehitykseen on ollut tarjolla.

Kestävä terveys -kurssin varhaiseen suunnitteluun osallistui lääkkeiden ja lääkehoidon kestävyyden asiantuntijoita monesta tiedekunnasta. Farmasian tiedekunnan yliopisto-opettaja Ilkka Miettinen teki yhteistyötä verkko-opetuksen kokeiluihin erikoistuneen Global Campus -projektin kanssa.

– Global Campus auttoi hiomaan kurssin verkkopedagogiikkaa ja tuottamaan tarinallisen kehyksen, joka palautteen perusteella sitouttaa kurssilaisia itsenäiseen verkko-opiskeluun, Miettinen iloitsee.

Miettinen myös haki ja sai siemenrahoitusta, jonka avulla kurssin kehitystä voitiin jatkaa. Vuoden 2024 alussa kurssi käynnistyi jo kolmatta kertaa. Kurssin voi valita kuka tahansa Helsingin yliopistossa opiskeleva. Siitä ollaan myös luomassa soveltuvalle MOOC-alustalle (Massive Open Online Course) kaikille avointa verkkoversiota.

Farmasian tiedekunnassa aloittaa tänä vuonna tiettävästi maailman ensimmäinen kestävän farmasian professori. Miettinen uskoo, että professuurin myötä avautuu aivan uusia mahdollisuuksia kestävän kehityksen sisällyttämiseen opetukseen ja tutkimukseen.

 

Kestävyysopinnoissa on mistä valita

Helsingin yliopisto on panostanut viime vuosina opiskelijoiden kestävyysosaamisen lisäämiseen, ja kestävyysopetuksen tarjontaa on laajennettu: 

  • Yliopistolla on tarjolla kaikille opiskelijoille avoin, monitieteinen Kestävyyskurssi (3 op).  Viime syksystä lähtien kurssi on toteutettu itseopiskeluversiona, mikä on lisännyt kurssin suorittamisen joustavuutta.
  • Opiskelijat voivat myös suorittaa Una Europa-yliopistoyhteistyön kautta kestävyyden mikrotutkintokokonaisuusen. Kokonaisuus löytyy Una Europan sivuilta.
  • Helsingin yliopiston koordinoima Climate university -verkosto tarjoaa useita kaikille avoimia verkkokursseja.
  • Yliopisto on mukana Kestävyysopintojen verkostossa, jonka kautta opiskelijat voivat löytää sellaisia ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä opintojaksoja, joita omassa kotikorkeakoulussa ei ole. 
  • Keväällä 2024 alkaa 60 opintopisteen Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus, joka painottaa työelämälähtöisyyttä ja kokoaa eri tieteenalojen viimeisintä tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta.