Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto uusivat strategisen kumppanuussopimuksensa

Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto ovat solmineet entistä laajemman strategisen kumppanuussopimuksen.

GTK ja Helsingin yliopisto kehittävät yhdessä pohjaa raaka-aineiden, vesivarojen ja energian käytön kestävälle hyödyntämiselle, vahvistavat geotieteiden jatkokoulutuksen resursseja ja lisäävät geotieteellisten tutkimusaineistojen ja infrastruktuurien hyödyntämistä kansainvälisen tutkimuksen kärjessä ja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana.

– Kumppanuussopimus vahvistaa Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijyyttä, strategisen teemamme ”Maapallon kestävä ja elinkelpoinen tulevaisuus” mukaisesti. Entistä avoimemmat geotieteelliset tutkimusaineistot tuovat yliopiston ja GTK:n resurssit ja tiedon merkittävämmin koko yhteiskunnan käyttöön, sanoo Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osaston johtaja Annakaisa Korja.

–  Laajentuva yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tukee geologian ja sen lähitieteiden vaikuttavuuden kehittämistä. Tuotamme yhdessä kumppaneidemme kuten yliopistojen kanssa yhteiskunnalle ja yrityksille ratkaisuja kestävään, hiilineutraaliin siirtymään, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen tiede- ja innovaatiojohtaja Saku Vuori.

Yhteisiä hankkeita, yksiköitä ja koulutusta

Laajempi kumppanuussopimus on luonteva jatko jo olemassa olevalle laajalle yhteistyölle. Helsingin yliopistolla ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisella Geologian tutkimuskeskuksella on yhteisiä yksiköitä ja hankkeita, kuten SGL (Suomen geotieteiden laboratorio), FLEX-EPOS -laitepooli ja Seismic Risk -projekti. Lisäksi molemmat ovat keskeisiä toimijoita FIN-EPOS konsortiossa.

Helsingin yliopisto ja GTK toteuttavat yhdessä lukuisia kenttäkursseja, ja yliopistosta valmistuvat geotieteen asiantuntijat ovat tärkeitä osaajia GTK:lle.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Annakaisa Korja, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, annakaisa.korja@helsinki.fi, 0503185745         

Johtaja Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus, saku.vuori@gtk.fi