Arkkitehtiopiskelijat ympäri maailman suunnittelevat ideakilpailussa kestävää ja innovatiivista aluetta Viikkiin

Kansainvälinen arkkitehtiopiskelijoiden kilpailu keskittyy kestävään asumiseen entisen Gardenian alueella Viikin kampuksen ympäristössä. Kilpailun avulla voidaan edistää kampusalueen kestävää kehitystä sekä tarjota vähähiilisiä ratkaisuja rakentamiseen.

Helsingin yliopiston kampusarkkitehti Henrik Aholan mukaan kilpailu on hieno mahdollisuus kehittää Viikin kampusaluetta ja tehdä näkyväksi kestävän rakentamisen ratkaisuja.  

–  Viikin tiedeyhteisössä tehdään huippuluokan tutkimusta ja opetusta kestävään kehitykseen liittyen ja tavoitteenamme onkin, että Viikki on jonain päivänä maailman kestävin kampus. Toivottavasti arkkitehtikilpailun tuloksena syntyy tätä visiota tukevia ideoita, sanoo Ahola. 

Tutkijatohtori Jaakko Jussilan mukaan rakentamisella ja arkkitehtuurilla on merkittävä rooli kestävyydessä. Tekninen ja esteettinen laatu sekä rakennusten joustavuus vaikuttavat niiden pitkäikäisyyteen. Myös korjausrakentaminen, kierrätettävät materiaalit ja kiertotalousratkaisut ovat tärkeitä kestävän rakentamisen näkökulmasta. 

Erityisesti puun käyttöä pidetään vähähiilisen rakentamisen edistäjänä, ja Viikin kampuksella tehdään merkittävää tutkimusta biopohjaisten materiaalien käytöstä rakennusalalla. 

– Tällä hetkellä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa tavoitellaan muun muassa metsävarojen ja puurakentamisen tuotteiden korkeampaa jalostusarvoa, pyritään mallintamaan puurakentamisen kokonaiskestävyyttä ja selvittämään rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, Jussila kertoo. 

Eloisuutta ja monipuolista asumista Viikin kampuksen ympäristöön 

Kansainvälinen rakennustuotealan yritys Saint-Gobain, järjestää vuosittain arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailun, ja vuoden 2024 kilpailutehtävä sijoittuu Viikin kampuksen ympäristöön. Tehtävänä on suunnitella entisen Gardenian alueelle asuntoja esimerkiksi vierailevien tutkijoiden lyhytaikaiseen majoitukseen sekä pysyvämmiksi asunnoiksi opiskelijoille ja perheille. Kilpailussa alueelle suunnitellaan kokonaan uusi asuinrakennus sekä muutetaan yliopiston käytöstä poistettu toimistorakennus asumiskäyttöön.  

Tehtävässä huomioidaan myös potentiaalisen rakentamisen yhteys Gardeniaan, jossa toimii nykyään CoolHead-pienpanimo. Lisäksi pyritään yhdistämään vanha suojeltu maatalousmuseo ja sen kivijulkisivu muuhun maisemaan. Opiskelijoiden tulee huomioida kilpailutöissään alueen luontoarvot sekä alueella asuvien tai liikkuvien opiskelijoiden ja tutkijoiden viihtyvyys. Kilpailutyön on oltava innovatiivinen ja kestävän kehityksen mukainen. 

– Helsingin kaupunki toivoo kilpailulta kehitysideoita Viikin identiteetin kannalta tärkeälle alueelle yliopistokampuksen ja tutkimustilan välissä. Tavoitteena on saada kilpailualueesta eloisaa ja aktiiviseen toimintaan houkuttelevaa ympäristöä sekä kehittää sille monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Uudisrakentamiseen ja vanhan rakennuskannan korjaamiseen etsitään vähähiilisiä ratkaisuja kaupungin hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti, kertoo arkkitehti Johanna Mutanen Helsingin kaupungin asemakaavoituksesta. 

Alueen kiinteistöt omistaa Helsingin yliopisto, ja Helsingin kaupunki on laatinut alueelle Keski-Viikin kaavarunkoa tulevan kehityksen pohjaksi. Kampusalueella sijaitsevat myös Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto. 

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Green Building Council Finlandin kanssa. 

 

Yhteystiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, asemakaavoitus, Helsingin kaupunki 
johanna.mutanen@hel.fi