Ari Pekka Mähönen tutkii, miten kasvit tekevät puuta

Tutkimus auttaa esimerkiksi jalostamaan kasveja, jotka sitovat tehokkaasti hiiltä.

Mitä tutkit?

Tutkin, miten kasvit tekevät puuta. Puun kuoren alta löytyy ohut solukerros nimeltään jälsi. Jällen solut jakaantuvat ja muodostavat puusoluja. Tutkin geeni- ja proteiinitasoilla, miten solujen jakaantumista ja erilaistumista säädellään, jotta solujen jakaantumisen ja puun muodostumisen välillä pysyy tasapaino.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Puusolujen lisäksi jälsi tuottaa nilaa, joka yhdessä puusolujen kanssa on vastuussa veden, ravinteiden ja säätelyaineiden kuljetuksesta kasvinosasta toiseen. Lisäksi puu kovana materiaalina pitää kasvit pystyssä. Puun kuoren sisällä on toinen jälsi, joka tekee kasvin sisäosia suojaavaa kaarnaa tai korkkia rungon ja juurien pintaan.

Vertaamalla eläimiin voidaan siis todeta, että nämä kaksi jälttä ovat vastuussa kasvien ihon, verisuoniston ja selkärangan muodostumisessa.

Jällen toiminnan ymmärtäminen on jo sinällään tärkeää kasvibiologian kannalta. Ilmakehän hiilidioksidia sitoutuu puuhun selluloosan, ligniinin ja muiden polymeerien muodossa. Puun muodostumisen ymmärtäminen on tärkeää, jos halutaan esimerkiksi jalostaa kasveja, jotka sitovat hiiltä nykyistä tehokkaammin.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Viime vuoden aikana molekyylibiologian alalle on tullut pari uskomatonta menetelmää, joiden avulla alan tutkimus etenee nopeasti eteenpäin. Näistä voisin mainita geenisakset-menetelmän, jonka avulla voidaan kohdennetusti muokata esimerkiksi puun muodostumiseen liittyvän geenin toimintaa.

Ryhmäni kehitti tätä systeemiä eteenpäin, ja nyt voimme muokata geenitoimintaa halutuissa soluissa haluttuun aikaan ja seurata sitten sen vaikutusta puun muodostumiseen.

 

Ari Pekka Mähönen on kasvien molekyylibiologian professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.