Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tukee Valion tuotekehitystä – ”Laadukkaan tutkimuksen merkitys on todella suuri”

Valio ja Helsingin yliopisto allekirjoittavat kumppanuussopimuksen syksyllä 2023. Toiveissa on, että yhteistyön tiivistyessä Valio saa käyttöönsä eri tieteenalojen osaamista vielä nykyistäkin laajemmin.

Uusi tutkimustieto ja taitavat tekijät – siinä syyt, miksi elintarvikeyritys Valio tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Tärkeä valttikortti on se, että useiden eri tieteenalojen asiantuntemus on koottuna saman katon alle.

– Projekteihin löytyy osaajia, vahvistaa yrityksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Harri Kallioinen.

Hänen mukaansa TKI-yhteistyö on Valiolle olemassaolon edellytys. Yhteiset hankkeet yliopistolaisten kanssa täydentävät yrityksen omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

– Hyvin usein Valion omista projekteista nousee esiin kysymyksiä, joihin emme itse välttämättä löydä vastauksia. Niihin tarvitaan ulkoista osaamista ja yliopistoa, Kallioinen kiteyttää.

 

Yliopiston verkostoista on yritykselle hyötyä

Valio muun muassa ohjaa opiskelijoiden graduja ja rahoittaa väitöstutkimuksia. Hiljattain valmistui Maija Greisin väitös, joka vertaili kasvipohjaisten ja maitopohjaisten jogurttien suutuntumaa.

– Se tuotti todella mielenkiintoista tietoa ja ymmärrystä.

Kotieläintieteen puolella meneillään on kunnianhimoinen Graze-WELL-projekti, joka auttaa viljelijöitä ratkaisemaan lypsylehmien hyvinvointiin ja laiduntamiseen liittyviä pulmia. IRMA-hanke puolestaan etsii ilmastoviisaita ruokintaratkaisuja maidontuotantoon.

Elintarviketutkimuksessa Valio oli Helsingin yliopiston kanssa perustamassa eurooppalaista EIT Food-innovaatioyhteisöä. Nyt käynnissä on HealthFerm-hanke, jossa tutkitaan kasvispohjaisten raaka-aineiden fermentointia. Kallioisen mukaan yhteiset EU-hankkeet ovat tärkeitä, eikä Valio pääsisi niihin yhtä helposti mukaan ilman Helsingin yliopistoa.

–Yliopistolla on laajat verkostot. Totta kai me haluamme tehdä parhaiden osaajien kanssa yhteistyötä.

Valion asiantuntijat käyvät myös pitämässä opiskelijoille luentoja ja ovat toista vuotta mukana Viikki Food Design Factoryssa. Siellä he sparraavat tiimejä, jotka kehittelevät hautomoissa yritysideoita.

– Kun tuomme heille osaamistamme, voimme auttaa projektien etenemisessä ja parhaassa tapauksessa päästä hyödyntämään tuotoksia.

 

Tiivistyvä yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia

Tänä syksynä luvassa on iso harppaus eteenpäin, kun Valio ja Helsingin yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen. Kallioinen uskoo sen terävöittävän tekemistä entisestään ja syventävän ymmärrystä molemmin puolin.

– Valion näkökulmasta yksi yhteistyön hedelmä voi olla se, että löydämme yliopistosta uusia osaamisalueita, joita emme ole aikaisemmin osanneet hyödyntää.

Valio on kiinnostunut esimerkiksi siitä, miten elintarvikkeita voidaan kehittää ravitsemuksellisesti ja teknologiaa hyödyntäen. Tutkittua tietoa tarvitaan niin maidosta kuin kasvipohjaisista raaka-aineista.

Ympäristövaikutusten hallinta on tärkeää aina alkutuotannosta kaupan hyllyille asti. Miten esimerkiksi biodiversiteettiä voidaan mitata? Entä miten tekoäly vaikuttaa elintarvikealaan? Keskeisiä teemoja ovat myös kiertotalous ja resurssien tehokas käyttö.

 

Tutkijat voivat ratkaista tuotekehityksen pulmia

Helsingin yliopistolle kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä. Yhteistyö Valion kaltaisten yritysten kanssa tarjoaa mahdollisuuden oppia, kokeilla uusia asioita ja edistää tieteidenvälisyyttä. Se auttaa myös pitämään tutkimuksen ja opetuksen tason korkeana.

– On hienoa, että kumppanimme näkevät laajasti tieteen ja koulutuksen yhteiskunnan voimavarana, toteaa Helsingin yliopiston yhteyspäällikkö Arja Kosonen.

Kallioisen mukaan yhteisten projektien hyötyjä voidaan harvoin kuvata niin, että ne tuottaisivat suoraan uuden tuotteen markkinoille. Sen sijaan tärkein anti voi olla ratkaisu ongelmaan, joka on ollut tuotekehityksen esteenä.

Esimerkiksi ympäristövaikutuksiin liittyvät moniulotteiset haasteet eivät ratkea ilman tiedemaailman osaajia.

– Laadukkaan tutkimuksen merkitys on todella suuri.

Yhteistyöstä kestävää kasvua

Helsingin yliopisto on kumppani yrityksille, joiden tavoitteena on luoda ratkaisuja maailman parhaaksi.​ Raja-aidat ylittävä yhteistyö tiedemaailman ja yritysten välillä tarjoaa​ avaimet kestävään uudistumiseen ja kilpailukykyyn.