Uusi Inno Advisory Board sparraa Helsingin yliopistoa – tavoitteena paikka johtavien innovaatioyliopistojen joukossa

Elinkeinoelämän ja kaupallistamisen ammattilaiset tukevat yliopistoa esimerkiksi innovaatiotoiminnan tiekartan laatimisessa, palvelujen kehittämisessä ja kumppanuuksien rakentamisessa.

Helsingin yliopisto on perustanut innovaatiotoimintansa vauhdittamiseksi uuden, liike-elämän, yrittäjyyden ja kaupallistamisen ammattilaisista koostuvan Inno Advisory Boardin. Se kirittää yliopistoa muun muassa strategisissa valinnoissa, palvelujen kehittämisessä ja kumppanuuksien rakentamisessa. Helsingin yliopiston johto on asettanut riman korkealle. Tähtäimessä on nousta Euroopan johtavien innovaatioyliopistojen joukkoon.

– Uusi Inno Advisory Board tukee meitä tässä työssä. Sen jäsenillä on vahva tausta elinkeinoelämässä ja yrittäjyydessä. He tuovat yliopistolle arvokasta näkemystä siitä, miten akateemista innovaatioympäristöä kehitetään menestyksekkäästi, kertoo innovaatioista vastaava vararehtori Jouni Hirvonen.

Inno Advisory Boardin jäseniksi on nimitetty Nokia Bell Labsin tutkimuspäällikkö Kari Aaltonen, VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo, Metsä Groupin konsernitason T&K-johtaja Katariina Kemppainen, KONE Oyj:n digitaalisiin innovaatioihin erikoistunut johtaja Juha-Matti Kuusinen ja muutosjohtamisen yrittäjä Reetta Rajala.

– Työstämme juuri akateemisen johdon kanssa Helsingin yliopiston innovaatiotoiminnan tiekarttaa vuoteen 2030, joten jäsenet pääsevät heti mukaan sparraamaan tätä työtä ja tuomaan siihen tärkeän yritysten ja yrittäjien näkökulman, kertoo viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä Inno-tiimin vetäjä Taina Kyllönen.

Inno Advisory Boardin toimikausi kestää vuoden 2025 loppuun. Kokouksia pidetään neljä kertaa vuodessa, ja ohjelmassa on myös työpajoja, kampusvierailuja sekä verkostoitumista tutkijoiden ja yliopiston johdon kanssa. Inno Advisory Boardin puheenjohtajana toimii vararehtori Jouni Hirvonen. Kokouksiin osallistuvat lisäksi vakiojäseninä kansleri Kaarle Hämeri, Inno-tiimin johtaja Taina Kyllönen, innovaatioekosysteemijohtaja Santtu von Bruun sekä varainhankintajohtaja Pia Dolivo, joka toimii kokousten valmistelijana.

 

Kari Aaltonen, Senior Research Manager, Nokia Bell Labs

Kari Aaltonen (MSc) työskentelee tutkimuspäällikkönä Nokia Bell Labsilla, jossa hän johtaa kognitiivisten tietoverkkojen tutkimusta. Aaltonen aloitti uransa Nokialla vuonna 1987. Hän on luotsannut esimerkiksi mobiiliverkkoihin keskittynyttä laboratoriota, kehittänyt tietoliikenteen ohjelmistoja ja työskennellyt monissa tutkimusjohdon tehtävissä. Helsingin yliopistoa Aaltonen tahtoo tukea erityisesti kansainvälisen kilpailukyvyn ja tutkimuksen edistämisessä.

”Helsingin yliopiston erityinen vahvuus on tiedekuntien monimuotoisuus. Yksi tämän hetken tärkeä tutkimusalue on metaversumi, ja Helsingin yliopistossa sen tarkastelu pystytään yhdistämään esimerkiksi ilmakehä- tai käyttäytymistieteisiin. Yliopisto voi haastaa nykyistä teknologiaa innovoimalla täysin uusia ratkaisuja.”

 

Tua Huomo, Liiketoiminta-alueen johtaja, VTT

Tua Huomo (FT, MBA) on tehnyt pitkän uran Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä. Nyt hän johtaa Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-aluetta, joka tutkii ja kehittää biotalouden, kiertotalouden ja digitalisaation ratkaisuja. Huomo on CSC:n hallituksen varapuheenjohtaja ja mukana myös European Joint Research Centren hallituksessa. Helsingin yliopistoa hän tahtoo tukea etenkin yritysyhteistyössä ja tutkimuksen vaikuttavuuden edistämisessä.

”Tieteellinen osaaminen on kaiken lähtökohta, josta on hyvä ponnistaa. Toivon, että pystyn auttamaan vaikuttavuuden eri ulottuvuuksien tunnistamisessa: jo esimerkiksi tutkimussuunnitelmaa laatiessa voi pohtia, onko tuloksista apua vaikkapa jonkin yrityksen liiketoiminnalle tai täysin uusien innovaatioiden kehittämisessä. Kaikilla aloilla on maailmalle annettavaa.”

 

Katariina Kemppainen, SVP, Group R&D, Metsä Group

Katariina Kemppaisella (TkT) on vankka kokemus tutkimustulosten kaupallistamispolusta: esimerkiksi pilotoinnista ja siitä, miten konseptien toimivuus todennetaan. Hän on aloittanut uransa tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä ja työskennellyt sen jälkeen muun muassa Metsä Springillä, joka sijoittaa lupaaviin uusiin yrityksiin. Kemppainen tunteekin hyvin startupien tarpeet. Nykyisin hän vetää Metsä Groupissa konsernitason tutkimusta ja kehitystä sekä seuraa aktiivisesti biotalouden trendejä.

”Vaikuttaa siltä, että Helsingin yliopisto on jo hyvällä tiellä innovaatiokulttuurin rakentamisessa. Saarnaan erityisesti siilojen purkamisen puolesta, vaikka se voi olla välillä vähän epämukavaakin. Tietoa on tärkeää jakaa riittävän paljon ja riittävällä syvyydellä, jotta se tukee innovaatioiden syntymistä.”

 

Juha-Matti Kuusinen, Head of Digital Innovation, Kone Oyj 

Juha-Matti Kuusisen (TkT) ominta alaa ovat korkean teknologian innovaatiot. Kuusinen on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien hissiyhtiö KONEella erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä, ja nyt hän vastaa yhtiössä älyrakennuksia koskevista innovaatiohankkeista. Kuusista kiinnostavat etenkin tekoäly, algoritmit ja digitaaliset kaksoset sekä asiakaslähtöinen kehitys. Hän uskoo voivansa tukea Helsingin yliopistoa innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön edistämisessä.

”Olen urani aikana tehnyt paljon yhteistyötä eri yliopistojen sekä tutkimus- ja teknologiayhtiöiden kanssa. Kokemukseni perusteella näkisin, että yhteistyön muotoja voitaisiin edelleen kehittää ja monipuolistaa niin yliopiston kuin yritystenkin tarpeiden täyttämiseksi.”

 

Reetta Rajala, muutosjohtamisen yrittäjä ja sijoittaja

Reetta Rajala (KTM) tunnetaan muutoskonsultointiin keskittyvän yrityksen CCEA:n perustajana. CCEA kasvoi hänen vuosiensa aikana yhden hengen yrityksestä 50 ihmistä työllistäväksi organisaatioksi, joka tukenut muutoksissa monia merkittäviä suomalaisia yrityksiä Keskosta Nokiaan. Rajala on mukana myös Juuri Partnersin ja Ivalo Creative Agencyn hallituksissa ja toimii useissa advisory boardeissa. Hän tuo Helsingin yliopisto käyttöön pitkän kokemuksensa yrittäjyydestä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

”Myynti ja markkinointi eivät perinteisesti ole olleet suomalaisten vahvuuksia, mutta uusilla sukupolvilla on niihinkin lisää rohkeutta. Oikeiden asiakkaiden löytäminen on kulmakivi jokaisen yrityksen menestykselle. Yrittäjyys on sitkeyslaji, joka vaatii tietyn tyyppistä asennetta.”