Puurakentamisen tuore työelämäprofessori Michael Burnard: Kestävien ratkaisujen löytämisellä on nyt kova kiire

Ympäristökysymysten ratkaiseminen ja yhä vahvempi sitoutuminen kestävään kehitykseen on rakennusalan ja asumisen keskeinen haaste, johon meidän on löydettävä nopeasti uudenlaisia ratkaisuja, sanoo maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusi kestävän puurakentamisen työelämäprofessori Michael Burnard.

Yhdysvaltalainen, Sloveniassa asuva Michael Burnard on Helsingin yliopiston kautta aikain ensimmäinen kansainvälinen työelämäprofessori.

– Puurakentamisen lisääminen on yksi tapa viedä kehitystä oikeaan suuntaan, kun ratkomme ihmisen toiminnan, kuten asumisen aiheuttamia ympäristöongelmia. Mutta sen lisäksi tarvitaan teknisiä, sosiaalisia ja poliittisia korjaustoimia ja uudenlaista, tieteenalat ylittävää ja yhdistävää ajattelua, yhdysvaltalainen Burnard jatkaa.

Tutkimuksen, kehitystyön ja innovoinnin yhdistävä Living Lab -ajattelu tulee tässä kohtaa mukaan kuvaan, sillä sen avulla voidaan edistää suurempaa yhteiskunnallista muutosta. Tutkimus- ja testilaboratoriotyyppisten Living Labien avulla lisätään yhteiskehittämistä ja -ymmärrystä sekä kerätään tieteenrajat ylittävää ja havainnollistavaa tietoa ja kokemusta aidosta ympäristöstä. 

Burnard tuo maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan harvinaista kokemusta rakentamisen ja asumisen Living Lab -tutkimuskonseptien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hän toimii päätyönään Sloveniassa sijaitsevan puutuotteiden ja kestävän rakentamisen tutkimuslaitoksen InnoRenew CoE:n apulaisjohtajana.

Helsingin yliopistossa Burnard tulee työskentelemään tiiviisti Hyytiälän historialliselle metsäasemalle parhaillaan rakentuvien puusta tehtävien uudisrakennusten kehitystyössä. Niistä osa tulee jatkossa toimimaan Living Labinä. Rakennukset mahdollistavat valmistuttuaan rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen, ratkaisujen testaamisen, yhteiskehittämisen ja pitkäjänteisen tutkimuksen tekemisen.

Esimerkiksi uusien rakennusten seiniin käytetyn puumateriaalin (CLT) kosteuden ja lämpötilan muutosten jatkuva seuranta aloitettiin jo rakentamisvaiheessa, jotta saataisiin uutta tietoa puumateriaalin suorituskyvystä ja elämisestä muuttuvissa olosuhteissa. Hyytiälän mittaustieto yhdistetään muiden kansainvälisten mittausten kanssa.

Erityistä Hyytiälässä tulee olemaan mahdollisuus tutkia ja testata ihmisen hyvinvoinnin, vireyden ja oppimisen kokemusta puurakennuksen erilaisissa sisätiloissa, kuten osassa majoitustiloja. Ideana on, että Living Lab -alusta on avoin ja tarjoaa mahdollisuuksia tutkimukseen ja yhteiskehittämiseen Helsingin yliopistoa paljon laajemmin suomalaiselle ja kansainväliselle tutkijakunnalle.

Burnardin oma tutkimus keskittyy kestävään rakentamiseen ja ihmisen terveyden huomioimiseen osana rakentamista.

– Kestävyyshaastetta tulee tarkastella monista eri näkökulmista. Monipuolisesta ja laajasta asiantuntemuksestani ja varmasti myös innostuksestani on tässä hyötyä.

Inspiroivaa kestävissä ratkaisuissa on Burnardin mielestä se, että ne voivat olla onnistuneita monelta eri kantilta.

– Teknisen kehityksen ja innovaatioiden lisäksi aidosti kestäviin ratkaisuihin liittyy yleensä myös kauneutta. Erityisesti silloin kun ratkaisut ovat lähtöisin tai jopa ovat itsessään luonnosta kumpuavia, kuten puurakentaminen, hän jatkaa.

Mikä työelämäprofessuuri?

Michael Burnardin lokakuun alussa käynnistynyt kestävän puurakentamisen työelämäprofessorin tehtävä on kaksivuotinen. Burnardin tehtäviin kuuluu innovaatiotoiminnan ohjausta sekä Hyytiälän metsäasemalle rakentuvan Living Lab -kokonaisuuden suunnittelua ja tutkimusprojektien sekä erilaisten puurakentamisen, hyvinvoinnin ja liiketoiminnan yhteistyöhankkeiden edistämistä. Työelämäprofessorin tehtävään Helsingin yliopistossa voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta.

Michael Burnard

Tohtori Burnard on syntyisin Oregonista, Yhdysvalloista. Metsäala kulkee Burnardin suvussa; hänen isoisänsä perusti sahan Oregoniin vuonna 1957, ja hänen isänsä työskenteli yrityksen palveluksessa panostaen vahvasti yrityksen jatkuvaan kehittämiseen. Michael seurasi isoisänsä ja isänsä jalanjäljissä työskennellen yrityksessä kymmenen vuoden ajan ennen siirtymistään tutkijan uralle. Nykyään hän toimii päätyönään Sloveniassa sijaitsevan puu- ja kestävän rakentamisen tutkimuslaitoksen InnoRenew CoE:n apulaisjohtajana.