Vihreän siirtymän työelämäprofessori Matti Vainio: ”Parempi ilmasto ja ympäristö tuovat myös taloudellista hyötyä”

KTT Matti Vainio aloitti huhtikuussa 2024 vihreän siirtymän työelämäprofessorina Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INARissa. Vainion mukaan nyt kannattaisi tutkia sitä, miten paljon ihmiset olisivat valmiita maksamaan paremmasta ympäristöstä ja terveydestä.

Matti Vainio on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ansioitunut ilmasto-, ilmanlaatu- ja kemikaaliriskien virkamies, tutkija ja vaikuttaja. Hän on työskennellyt ilmasto- ja ilmanlaatuekonomistina Euroopan komissiossa, yksikönpäällikkönä Euroopan kemikaalivirastossa ja ekonomistina YK:n kauppa- ja kehitysjärjestössä. Hänellä on kokemusta myös ulkoasianministeriöstä, konsulttiyrityksistä, YK:n kehitysjoukkotyöstä Zimbabwessa sekä tutkijan työstä Aalto-yliopistossa. 

Vainio toivoo voivansa hyödyntää pitkää kokemustaan ja laajoja verkostojaan uudessa tehtävässään ja oppivansa itsekin uutta. 

– Minulla on kokemusta erityisesti siitä, kuinka EU:n ilmasto-, ilmanlaatu- ja kemikaaliriskien vähentäminen auttaa Suomea pyrkimyksissä kohti kestävämpää ja vihreämpää taloutta. Lisäksi toivon, että kokemuksestani yhteistyöstä Afrikassa ja muulla maailmassa on hyötyä, Vainio kertoo.

Vainion vahvuuksia ovat erityisesti tieteidenvälisten analyysien yhdistäminen kustannus–hyötyanalyyseihin sekä vaikutusarvioiden tekeminen ja kehittäminen. Vainio tuo kansalliseen pohdintaan myös ilmastoon, ilmanlaatuun ja vaarallisiin kemikaaleihin liittyvää eurooppalaista ja globaalia näkökulmaa.   

– Olen jo ollut mukana kehittämässä uutta työelämälle suunnattua ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutusta. Olen myös ollut luomassa uutta maisteritason monitieteellistä kurssia EU:n ilmasto- ja ympäristölainsäädännöstä, Vainio kertoo.  

Millaisen arvon ihmiset antavat hyvälle ympäristölle?

Vainio kannustaa Helsingin yliopistoa ja muita korkeakouluja tutkimaan, kuinka paljon kansalaiset antavat arvoa hyvälle ympäristölle ja terveydelle. Yksi keino tähän voisivat olla maksuhalukkuustutkimukset.

– Tieto ympäristölle annettavasta arvosta on välttämätöntä, jotta ilmaston ja ympäristön parantamisen kustannukset osataan kohdentaa sinne, missä niistä on ihmisten mielestä eniten hyötyä. Muuten ilmasto- ja ympäristöpolitiikka keskittyy vain kustannuksiin eikä ota huomioon paremmasta ympäristöstä saatavia hyötyjä. Tämä on vihreän siirtymän kannalta ensiarvoisen tärkeää, painottaa Vainio.

Vainiolla on myös valtiotieteiden maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta. Vainio näkee korkeakoulujen välisen yhteistyön merkittävänä. 

– Ilmasto-ongelmien tutkimus ja opetus on laaja, monitieteinen haaste. Siksi haluaisin kehittää Helsingin yliopiston osaamista yhteistyössä muiden ilmastoasioihin perehtyneiden suomalaisten ja eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa, näistä yhtenä toinen alma materini Aalto-yliopisto.

Vuonna 1995 Aalto-yliopistossa ympäristötaloustieteestä väitellyt Vainio toimii työelämäprofessorin tehtävän lisäksi konsulttina. Hän on myös Iso-Britannian kemikaalilainsäädännön asiantuntijaryhmän jäsen.