Viherkatot auttavat kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Kaupungeissa on kiinnostuttu viherkatoista. Tutkijoilla onkin nyt hyvä tilaisuus vaikuttaa siihen, että viherkatot myös toteutettaisiin oikein.

Tutkijat ovat alkaneet selvittää, miten kaupungit voisivat sopeutua ilmastonmuutokseen luonnonelementtien avulla. Esimerkiksi rankkasateet ovat jo lisääntyneet. Ne aiheuttavat päällystetyille pinnoille tulvia, joista voi pahimmillaan seurata miljoonien eurojen vahinkoja. Viherkatot ja muut viherrakenteet voisivat auttaa veden imeyttämisessä.

– Varsinkin kesällä viherkatot pitelevät hyvin sateita, kertoo Marja Mesimäki.

Mesimäki on mukana hankkeessa, joka kerää tutkimustietoa viherkatoista ja pyrkii jakamaan sitä käytännönläheisesti kaavoittajille, rakennuttajille ja muille toimijoille.

Viherkatot lisäävät luonnon monimuotoisuutta kaupungeissa, millä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia myös ihmisten hyvinvointiin. Mesimäki on sosiologi, joka tutkii ihmisten suhdetta viherkattoihin.

– Vihreä ympäristö alentaa stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta.

Tiedonpuutetta ja pelkoja

Vielä nyt viherkattoja on Suomessa vähän.

– Tietoa on ollut vähän saatavilla ja se on ollut vieraskielistä. Ihmisillä on erilaisia pelkoja vesivahingoista ja homeesta, vaikka nykyisin on olemassa tekniikkaa, jolla ongelmat voidaan välttää, Mesimäki sanoo.

Kun viherkattohanke aloitettiin kolme ja puoli vuotta sitten, saatettiin tutkijoilta kysyä, onko kyseessä katto, joka on maalattu vihreäksi. Nykyisin tiedetään jo enemmän ja viherkatot kiinnostavat kaupunkeja, Mesimäki kertoo.

Tietoa tarvitaan silti vielä paljon. Jos viherkattosuunnittelua ei hallita, uhkana on vieraslajien leviäminen tai lannoitteiden pääsy vesistöihin. Lisäksi saatetaan käyttää materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöä.

Virheiden välttämiseksi hankkeen tutkijoilla onkin tällä hetkellä tuhannen taalan paikka vaikuttaa viherkattojen rakentamiseen: innostus ja tiedonjano viherkatoista on juuri nyt kova.

Perustietoa viherkattoja koskevien ohjauskeinojen kehittämiseksi tarjoava raportti julkaistaan 19.8. Sen tiimoilta järjestetään seminaari “Kohti kestävää kaupunkia – optimaalinen viherkatto suomalaisiin olosuhteisiin”. Seminaarin ilmoittautuminen päättyy huomenna 13.8.