Valtameret kantavat ilmastonmuutoksen raskaimman lastin

Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, tarkoitamme yleensä ilmakehän lämpötilan nousua. Kuitenkin paljon enemmän lämpöä on varastoitunut valtameriin, kertoo IPCC:n tuore raportti.

Maapallon ilmastosysteemiin välillä 1971–2010 kasautuneesta lisäenergiasta yli 90 prosenttia on varastoitunut lämpönä valtameriin ja vain alle 10 prosenttia on varastoitunut ilmakehään. Tieto ilmenee Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viime perjantaina julkistamasta viidennen raporttinsa luonnontieteellisestä osiosta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtamerten lämpömuutos on otettu laajasti huomioon IPCC-raportissa, koska vasta nyt mittauksia ja havaintoja juuri meristä on tullut riittävästi, kertoo raportin kirjoittamiseen osallistunut meteorologian professori Timo Vesala.

– Meripinta-alaa on enemmän kuin mannerta, meret ovat syviä, ja veden ominaislämpökapasiteetti eli kyky pidättää ja varastoida lämpöä on huomattavasti suurempi kuin ilmalla, Vesala selittää.

Eron tajuaa helposti esimerkiksi elokuisella hiekkarannalla. Ilman lämpötila heittelee vuorokauden aikana parikymmentä astetta, mutta meri pysyy jotakuinkin samanlämpöisenä.

Ilmakehän lämpötila huojuu myös koko maapallon tasolla meriä enemmän. Niinpä kuumaa vuotta voi seurata viileä vuosi, eikä yhden vuosikymmenen otoksella pysty osoittamaan ilmaston lämpenevän.

Jos maapallon lämpenemistä mitattaisiin merien ja ilmakehän yhteenlasketulla lämpömäärällä, nouseva trendi näyttäytyisi selkeämpänä vuosikymmenten sisälläkin.

– Jos nyt ryhdyttäisiin nollapisteestä isolla rahalla mittaamaan ilmastonmuutosta, havaintoverkosto rakennettaisiin paljon kattavammaksi merien osalta, Vesala sanoo.

Lämpötasapaino meren ja ilmakehän välillä horjuu ihan luonnostaankin. Välillä meret luovuttavat erityisen paljon lämpöään ilmaan esimerkiksi hurrikaaneissa tai El Niño -ilmiössä, kun Tyynenmeren itäosien merivirrat muuttuvat.

– Koska meret varastoivat ylijäämälämpöä noin yhdeksänkertaisesti ilmakehään verrattuna, valtameren näkökulmasta pieni lämpötasapainon muutos heiluttaa merkittävästi ilmakehän lämpötilaa, Vesala sanoo.

Muuttuvaa ilmastoa ruoditaan myös 3. lokakuuta alkavassa, yleisölle avoimessa Studia Generalia -luentosarjassa. Studia Generalia -luentoja voi seurata myös suorana videolähetyksenä.