Uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli aloittaa toimintansa

Suomeen on nimetty uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli. Sitran koordinoimana viisi vuotta sitten aloittaneen paneelin vetovastuun jakavat vuoden 2019 alusta Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Suomen Ympäristökeskus (SYKE).

Asiantuntijapaneeli tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää monimutkaisten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Paneeli toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa kestävän kehityksen toimikunnan kanssa. Toimikunta vastaa YK:n globaalin Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanosta ja sen vauhdittamisesta Suomessa. Asiantuntijapaneeli tukee ja haastaa toimikunnan työtä monitieteellisellä osaamisellaan.

Paneelissa monipuolista kestävän kehityksen osaamista

Ehdotuksia panelisteiksi pyydettiin suomalaisilta yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, tiedeinstituutioilta sekä ministeriöiltä. Lukuisten ehdotusten joukosta isäntäorganisaatioiden johtajat ovat kutsuneet paneeliin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kymmenen asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolisesti kestävän kehityksen eri teemoja ja ulottuvuuksia:

Prof. Eeva Furman, SYKE, Prof. Minna Halme, Aalto-yliopisto, Prof. Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto, Prof. Lassi Linnanen, LUT-yliopisto, Prof. Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto, Prof. Juho Saari, Tampereen yliopisto, Prof. Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopisto, Dosentti Katriina Siivonen, Turun yliopisto, Prof. Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto ja Prof. Anne Tolvanen, Luke.

Paneelin toimintaa koordinoi erikoistutkija Katriina Soini Luonnonvarakeskuksesta, ja puheenjohtajana jatkaa Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta.

– Kiitän mahdollisuudesta johtaa laajapohjaista ja korkeatasoista paneelia. Sillä on iso urakka jo tänä keväänä, sillä vaaliuurnat herättävät tiedonjanon. Niin valtioneuvostossa, EU:ssa kuin kunnissa ja yrityksissäkin on havahduttu kestävän kehityksen tuomiin haasteisiin ja myös mahdollisuuksiin. Keskustelua ja kannanottoja tarvitaan, pohtii Furman.

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on arvioitu pian julkistettavassa POLKU-hankkeessa. Paneelin ensimmäisiä tehtäviä on pohtia, mitä toimenpiteitä kestävän kehityksen politiikassa uudella eduskunnalla ja hallituksella on, ja millaista tutkimusta tarvitaan.

Lisätietoja:

Professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1123, eeva.furman@ymparisto.fi,

Erikoistutkija Katriina Soini, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 6550, katriina.soini@luke.fi

Hel­sin­gin yli­opis­ton kes­tä­vyys­tie­teen instituutti HELSUS yhdistää kuusi tiedekuntaa

Helsingin yliopis­ton kes­tä­vyys­tie­teen instituutti HELSUS pe­rus­tet­tiin vi­ral­li­ses­ti tam­mi­kuus­sa 2018.

HELSUSin perustaminen on vastaus pyyntöön ottaa yliopisto- ja tutkimusinstituuttitasolla suurempi vastuu uusien väylien löytämiseksi kohti kestäviä yhteiskuntia. Instituutti kokoaa yhteen Helsingin yliopiston ydinosaamisen ja tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa. Se kutsuu myös muut kuin akateemiset toimijat antamaan panoksensa yhteiskunnallisiin kestävyysmurroksiin.

Helsingin yliopistosta HELSUSiin kuuluu seitsemän tiedekuntaa:

  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • Humanistinen tiedekunta
  • Kasvatustieteellinen tiedekunta
  • Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Oikeustieteellinen tiedekunta
  • Valtiotieteellinen tiedekunta

Lue lisää

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta mu­kaan kes­tä­vyys­tie­teen ins­ti­tuut­tiin