Tiede näyttää, kuinka planetaarisen kriisin hillintä onnistuu, vaikka hopealuotia ei edelleenkään ole tarjolla

Hiilineutraalius ja ympäristökriisin hillintä ovat vuosikymmenemme tärkeimpiä tekoja, kestävyysasiantuntija Riina Koivuranta toteaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 4/2023. 

Yliopiston on tehtävä kuten se itse opettaa — käytettävä tutkittua tietoa ja osaamista omassa arjessaan. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore synteesiraportti painottaa, että jokaisen on ryhdyttävä välittömiin ja kunnianhimoisiin toimiin, jotta tulevaisuutemme olisi elinkelpoinen.

Helsingin yliopisto julkisti huhtikuussa oman tiekarttansa siitä, kuinka saavutamme tavoitteemme olla hiilineutraali vuonna 2030. Hopealuoteja ei ole tarjolla: tavoiteltu 65 prosentin vähennys vuoden 2019 päästöihin verrattuna vaatii monia erilaisia tekoja. Lentämisen vähentäminen, kasvipohjaisten tarjoilujen lisääminen ja energiankulutuksen vähentäminen 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta ovat osa sitä kuuluisaa pienten purojen virtaa, josta muodostuu muutoksen koski.

Töitä elinkelpoisen planeetan eteen on toki tehty jo aiemminkin. Vuodesta 2019 lähtien yliopiston järjestämillä konferenssien vastaanotoilla on tarjottu vain vegaanista ruokaa, pyöräilyä on tuettu kaikilla kampuksilla ja uusiutuvaa energiaa tuotetaan jo 17 rakennuksessa ympäri yliopistoa. Vastikään julkistettiin uusi kestävyyskoulutus koko yliopiston henkilöstölle.

Nyt kuitenkin tarvitaan lisää tekoja. 

Energiaomavarainen kampus ja vähemmän lentoja

Suurena tutkimusorganisaationa meillä on erinomainen mahdollisuus siirtää viimeisin tutkittu tieto käytännön toimiksi. Osaava 40 000 ihmisen yhteisö, suuri määrä kiinteistöjä ja 150 miljoonan euron vuosittaiset hankinnat tuovat ison vastuun mutta myös suuren mahdollisuuden muutokselle ja sen tutkimiselle.

Tutkittavaa ja opittavaa riittää. Kuinka toteutamme energiaomavaraisen kampuksen? Entä kuinka yhteisö omaksuu uudet matkustusohjeet ja kuinka sovitamme hiilineutraaliustoimemme yhteen luonnon monimuotoisuuden edistämisen kanssa? Miten kohtuus sovitetaan huippututkimukseen?

Vapaa, vuosisatainen tutkimus on paljastanut planetaarisen kriisin — ja antanut sen hillitsemiseen tarvittavia ratkaisuja. Näiden ratkaisujen toimeenpano on kuluvan vuosikymmenen tärkeimpiä tekoja, myös yliopistolla.

Kirjoittaja on kestävyyden ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Helsingin yliopistossa.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.