Sään ääri-ilmiöiden kunnissa aiheuttamat vahingot kuriin arvioimalla ja hallinnoimalla riskejä

Yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää aktiivista varautumista sää- ja ilmastoriskeihin. Niiden arviointi ja hallinta tulee kunnissa ottaa osaksi normaalia suunnittelua ja kehittämistä.

Sää- ja ilmastoriskeistä kunnille ongelmallisimpia ovat sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vahingot. Haasteellisinta on rakennetun ympäristön sopeuttaminen muutokseen. Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja hallinta tulee kunnissa ottaa osaksi normaalia suunnittelua ja kehittämistä jo nyt,

todetaan Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden laatimassa artikkelissa.

Artikkeli on osa valtioneuvoston Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen -tutkimushanketta, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.