Näkymättömät aerosolihiukkaset vaikuttavat ilmanlaatuun ja ilmastoon

Ilmakehätieteiden ja fysiikan professori Katrianne Lehtipalo tutkii ilmakehämme kaikista pienimpien hiukkasten syntyä ja ominaisuuksia. Tieto auttaa ymmärtämään hiukkasten vaikutusta ilmanlaatuun ja niiden roolia maapallon ilmastojärjestelmässä.

Mitä tutkit?

Ryhmäni tutkii aerosolihiukkasten eli pienhiukkasten fysikaalisia ominaisuuksia, kuten niiden pitoisuutta, kokoa, varausjakaumaa ja optisia ominaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Haluamme kenttämittausten ja laboratoriokokeiden avulla selvittää, miten aerosolihiukkaset syntyvät ja muuntuvat ilmassa erilaisten kemiallisten ja fysikaalisten prosessien seurauksena. 

Kuvittele ihmisen hiuksen halkaisija ja jaa se sitten 50 000 osaan. Sen kokoisia ovat kaikista pienimmät, juuri syntyneet aerosolihiukkaset. Tutkimme ja testaamme eri mittausmenetelmien soveltuvuutta erityisesti näiden kaikkein pienempien aerosolihiukkasten tutkimiseen. Pyrimme parantamaan mittausten luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. 

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Aerosolihiukkaset vaikuttavat sekä ilmanlaatuun että maapallon ilmastoon. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään hiukkasten ominaisuuksia eri ympäristöissä ja sitä kautta niiden mahdollisia lähteitä ja vaikutuksia. 

Vertailukelpoisten mittausmenetelmien avulla eri ympäristöissä tehtyjä havaintoja voidaan verrata keskenään ja yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Uusien mittausmenetelmien avulla opimme koko ajan lisää hiukkasten syntymekanismeista ja niihin vaikuttavista kaasuista. Kaikkein pienimpiä hiukkasia on lähes kaikkialla, niin sisäilmassa kuin ulkoilmassa. Tämä tarkoittaa, että ilmassa tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka käynnistävät hiukkasten syntymiseen johtavan ketjureaktion. 

Ultrapienten eli alle 100 nanometrin kokoisten hiukkasten terveysvaikutuksista ei vielä ole tarpeeksi tietoa. Siksi on tärkeää tutkia niiden lähteitä, ominaisuuksia ja esiintymistä hengitysilmassa.