Miljoonarahoitus ilmastoviisaamman asumisen kehittämiseen

Professori Anne Toppisen johtama konsortio DECARBON-HOME edesauttaa rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista kestävyysmuutosta kohti vähähiilisyyttä erityisesti kaupunkilähiöissä ja maaseudun syrjäseuduilla.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan professorin ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS:in johtajan Anne Toppisen johtama tutkimuskonsortio DECARBON-HOME on saanut Suomen Akatemialta kolmeksi vuodeksi 3,7 miljoonan euron rahoituksen. Hanke edesauttaa rakentamisen ja asumisen oikeudenmukaista kestävyysmuutosta kohti vähähiilisyyttä, erityisesti kaupunkilähiöissä ja maaseudun syrjäseuduilla.

Hankkeessa tavoitellaan toisiinsa kytkeytyvien ilmastollisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Siinä pyritään samalla kiihdyttämään muutosta kohti ilmastoviisaampaa asumista Suomessa ja muissa maissa, joissa on samanlaisia haasteita.

Konsortio keskittyy tutkimuksessaan neljään pääaiheeseen. Näitä ovat kansalaisten ja yhteisöjen kyvyt toimijuuteen ilmastoviisaan asumisen kentällä, ennakkoehdot ja rajoitteet ilmastoviisaiden asumisratkaisujen omaksumiselle suhteessa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen eriytymiseen, arvoihin ja asenteisiin, ilmastoviisaan asumisen työkalujen ja ratkaisujen yhteiskehittäminen ja kansalaisten toimijuuden vahvistaminen vähähiilisyyskokeiluissa ja politiikan yhteissuunnittelussa.

Helsingin yliopistosta hankkeessa on mukana myös apulaisprofessori Venla Bernelius matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Lisäksi mukana ovat Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Vaasan yliopisto sekä Tallinnan teknillinen yliopisto.