Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vuoden vaikuttajan palkinto professori Markku Kanniselle

Markku Kanninen vaikuttaa keskeisissä kansainvälisissä verkostoissa ja järjestöissä kuten kansainvälisessä ilmastopaneelissa IPCC:ssa ja YK:n ilmastonsuojelussa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt vuoden vaikuttaja 2018 -palkinnon professori Markku Kanniselle hänen pitkäjänteisestä ja merkittävästä panoksestaan tutkitun tiedon jäsentämisessä ratkaisuvaihtoehdoiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa.

Professori Kanninen on 15 viime vuoden aikana vaikuttanut keskeisissä kansainvälisissä verkostoissa ja järjestöissä kuten kansainvälisessä ilmastopaneelissa IPCC:ssä ja YK:n ilmastonsuojelussa. Hän on yksi pääkirjoittajista lokakuussa 2018 julkaistussa IPCC-raportissa 1,5 asteen keskilämpötilan nousuun tähtäävästä kehitysurasta. Raportti tarjoaa konkreettisen ja toivoa herättävän polun tämän hetken polttavimman globaalin ongelman ratkaisemiseksi, ja se on saanut erittäin paljon huomiota maailmanlaajuisesti.

Professori Kanninen on trooppisen metsänhoidon professorina panostanut metsäntutkimukseen ja metsien hoidon osaamisen kasvattamiseen tropiikin metsissä ja erityisesti Aasian maissa.

Esimerkkinä kotimaisesta vaikuttavuudesta Kannisen johtama tutkimusryhmä julkaisi 14.11.2018 erityisesti järjestöille räätälöidyn hiililaskurin, joka auttaa järjestöjä tunnistamaan ympäristövaikutuksiaan ja kehittämään toimintaansa vähäpäästöisemmäksi.