Lapin ympäristökiistoissa eri toimijat eivät kohtaa - miten ja kuka Lapin luontoa voi käyttää ja suojella? 
Lappiin sijoittuvia ympäristökiistoja ja niiden hallintaa luonnehtii toimijoiden moninaisuus ja kohtaamattomuus todetaan Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Luonnonkäytön ja ympäristökiistojen hallinnassa kulttuurisensitiivisestä lähestymistavasta olisi hyötyä.