Lajitietokeskukselle Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien rahoitusta

Suomen Lajitietokeskuksen saamalla 3,3 miljoonan euron rahoituksella laajennetaan ja kehitetään keskuksen toimintaa.

Suomen Lajitietokeskus (Finnish Biodiversity Information Facility FinBIF) kiihdyttää lajitiedon digitointia, kokoamista ja avointa jakelua Laji.fi-portaalissa tutkimuksen, hallinnon, opetuksen ja liike-elämän tueksi. Lajitietokeskus mahdollistaa tieteellisiä läpimurtoja nopeudella, joka vastaa lajikadon hidastamisen kiireellisyyttä.

Nyt saadulla 3,3 miljoonan euron rahoituksella laajennetaan ja kehitetään keskuksen toimintaa. SYKE johtaa kehityshanketta 1,2 miljoonan euron rahoitusosuudella. Hankepartnerit ovat Lajitietokeskusta koordinoiva Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus Helsingin yliopistosta, Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä Kuopion kaupungin luonnontieteellinen museo.

Tiivistä vuoropuhelua huippuosaajien ja käyttäjäryhmien välillä

Lajitietokeskuksen kokoelmien hallintajärjestelmä Kotkan ja muun tietoteknisen infrastruktuurin kehittäminen perustuu Luomuksessa työskentelevien asiantuntijoiden jatkuvaan tiiviiseen vuoropuheluun. Heidän osaamisensa tietojärjestelmistä, biodiversiteetti-informatiikasta, tutkimuksesta, kokoelmista, seurannoista ja digitoinnista mahdollistaa kehitystyön. Erilaisten käyttäjäryhmien kuunteleminen ja palveleminen toteutuu tehokkaalla tavalla ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen kirittää jatkamaan kehitystyötä.

– Käynnistin FinBIFin kehittämisen Luomuksen johtajana vuonna 2012. Vajaassa 10 vuodessa se on kehittynyt yhdeksi maailman johtavista lajitiedon infrastruktuureista. On upeaa saada nyt SYKEn pääjohtajana olla mukana laajentamassa keskuksen toimintaa uusille alueille, toteaa professori Leif Schulman.

– Samalla olemme pystyneet tarjoamaan avoimen aineiston kanavan lajitiedolle ja vaikuttaneet merkittävästi avoimen tiedon periaatteiden käyttöönottoon suomalaisessa aineistojen jakamisen kulttuurissa, iloitsee kehitystyössä koko matkan mukana ollut Luomuksen nykyinen johtaja Aino Juslén.

FinBIF-hankkeessa digitoidaan luonnontieteellisiä kokoelmia, tehdään valmiiksi Suomen lajiston DNA-viivakoodien vertailukirjasto ja rakennetaan Suomen lajien ominaisuustietokanta. Lajitietokeskus integroidaan muihin ympäristöalan tutkimusinfrastruktuureihin SYKEssä rakenteilla olevan Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) kautta. Tekoälyä sovelletaan Lajitietokeskuksen jakaman datan rikastamiseen ja informaation irrottamiseen siitä sekä automaattisen lajintunnistuksen tarjoamiseen tutkimuspalveluna.

Lisätietoja