Kuinka sopeutua ja hallita ympäristömuutosta?

Toukokuun 10. järjestettävässä ympäristötutkimuspäivässä etsitään vastauksia esimerkiksi siihen, millaisia ympäristöriskejä kohtaamme ja miten ne vaikuttavat arkipäivään. Entä miten erilaisiin ympäristöhaavoittuvuuksiin voidaan varautua?

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVI:n järjestämässä ympäristötutkimuspäivässä 10. toukokuuta pureudutaan ympäristöhaavoittuvuuteen ja niihin ekologisiin, poliittisiin ja sosio-kulttuurisiin tekijöihin, jotka aiheuttavat ympäristöriskejä ja toisaalta vaikuttavat ihmisten kykyyn selviytyä niistä. Päivä kokoaa yhteen alan huippututkimusta esimerkiksi Ruotsista, Kanadasta, Suomesta, Englannista ja Yhdysvalloista.   

– Yksi tiedepäivän yksi vahvuuksista on sen monipuolisuus. Puhujiksi on saatu monitieteinen ja -taustainen joukko asiantuntijoita, joista jokainen valottaa aihetta eri näkökulmasta. Tämä osaltaan syventää ympäristöriskeistä käytävää keskustelua, sanoo apulaisprofessori Sirkku Juhola, joka toimii HENVI:n ENVGOV-hankkeessa osajohtajana.

Maankäytön muutosten vaikutuksia analysoivan ENVGOV-hankkeen tuloksia kuullaan myös tiedepäivässä.

Tavoitteena ratkaisuja – yhteistyönä

Viimeisimmän tieteellisen tiedon esittelyn lisäksi ympäristötutkimuspäivän tavoitteena on luoda alusta keskustelulle ja yhteistyölle. Ympäristötutkimuspäivä on kaikille avoin ja toimii siten kohtauspaikkana tutkijoille, opiskelijoille, päättäjille ja muille eturyhmille.

Tilaisuuden tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja siihen, kuinka ympäristöhaavoittuvuuksia voidaan ehkäistä ja hallita ja kuinka niihin voidaan sopeutua. Vastauksia haetaan päivän aikana pyöreän pöydän keskusteluissa. Niiden perusteella ja päivän puheenvuoroihin pohjautuen työstetään politiikan tekijöille, päättäjille, elinkeinoelämälle ja tiedonjanoisille kansalaisille suunnattu tiivistelmä, jonka tavoitteena on edistää  tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena.

Ympäristöriskien tunnistaminen sekä uudenlaisten ratkaisujen etsiminen ovat keränneet jo suuren joukon ilmoittautuneita tiedepäivään. Kansainvälisyys ja monitieteisyys kuvastavat sekä päivän puhujia että osallistujia.

– Tiedepäivän teema on ilmiselvästi tarpeellinen, tämän huomaa jo ilmoittautuneiden määrästä. Toivottavasti ympäristöriskeihin varautuminen tulee tilaisuuden kautta vahvemmin julkiseen keskusteluun. Tätä keskustelua ei ole riittävästi käyty, Sirkku Juhola toteaa.

Tiedepäivän puheenvuoroja voi seurata myös Unituben kautta.