Ilmastonmuutos muuttaa eläinten käyttäytymistä

Yli sata eläinlajia koskeneen mallinnuksen perusteella ihmisen aiheuttamat ympäristönmuutokset vaikuttivat eniten eläinten aktiivisuuteen tutkia ympäristöään.

Ihminen muokkaa ympäristöään kiihtyvällä vauhdilla. Yksi tärkeimmistä tutkimusalueista tällä hetkellä onkin, kuinka eläimet sopeutuvat ihmisen aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin ja kuinka sopeutuminen vaikuttaa eläinten ominaisuuksien ilmenemiseen.

Helsingin yliopiston ja englantilaisen Lancasterin yliopiston tutkijat mallinsivat hieman yli sadasta eläinlajista kerätyn tiedon avulla, mitkä käyttäytymisen ominaisuudet ovat herkimpiä ympäristönmuutokselle ja mihin ihmisen aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin eläimet reagoivat herkimmin käyttäytymistään muuttamalla. Eliöryhmät olivat järjestyksessä suurimmasta pienimpään: kalat, linnut, äyriäiset ja nisäkkäät. Lisäksi myös hyönteiset, sammakkoeläimet ja liskot olivat edustettuna.

Kaikki tutkitut käyttäytymispiirteet – aggressiivisuus, aktiivisuus, rohkeus, sosiaalisuus ja se, miten aktiivisesti eläimet tutkivat ympäristöään – muuttuivat merkittävästi ihmisen aiheuttamien ympäristönmuutosten seurauksena.

– Eniten kuitenkin muuttui eläinten aktiivisuus ympäristönsä tutkimisessa. Eläimet reagoivat vahvasti kaikkiin eri ympäristönmuutoksen muotoihin, mutta suurimman muutoksen eläinten käyttäytymisessä aiheutti ilmastonmuutos, sanoo tutkijatohtori Petri Niemelä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Ihmisen aiheuttaman ympäristönmuutoksen muodoista mukana mallinnuksessa olivat ilmastonmuutoksen lisäksi muutokset hiilidioksidipitoisuuksissa ja ravinteiden määrässä, vieraslajit ja muut ihmisen aiheuttamat bioottiset muutokset sekä ihmisen suora vaikutus esimerkiksi kaupungistumisen tai muun ihmisen aiheuttaman häiriön kautta.

Muutos aktiivisuudessa tai muussa käyttäytymisessä voi olla usein ensimmäinen asia, johon ympäristönmuutos vaikuttaa eläimissä.

– Käyttäytymisen muuttaminen voi toimia puskurina, jolla eläimet välttävät ympäristönmuutoksen välittömät negatiiviset vaikutukset. Käyttäytymisen muutos voi esimerkiksi kompensoida ympäristönmuutoksen aiheuttamaa alhaista lisääntymismenestystä tai kasvanutta kuolleisuutta. Käytöstään muuttamalla eläimet voivat myös hankkia lisää tietoa muuttuneesta ympäristöstään.  

Helsingin yliopiston ja Lancasterin yliopiston tutkijat kävivät mallinnuksen pohjaksi läpi yli tuhat tieteellistä julkaisua, joista kerättiin analyysiin tarvittava aineisto hieman yli sadalta eläinlajilta.Tutkimus julkaistiin open access-julkaisuna kansainvälisessä tieteellisessä OIKOS-julkaisusarjassa syyskuussa 2021.

Alkuperäinen julkaisu

Gunn, R.L., Hartley, I.R., Algar, A.C., Niemelä, P.T. and Keith, S.A. (2021), Understanding behavioural responses to human-induced rapid environmental change: a meta-analysis. Oikos.