Ilmasto vaikuttaa lintujen muuttoon ja pesintään

Tuoreesta väitöstutkimuksesta selviää, että lämpiminä keväinä varpuslinnut pesivät aiemmin ja leutoina talvina suurempi osuus vesilinnuista talvehtii Suomessa. Ilmaston lämmetessä on ensiarvoisen tärkeää selvittää lämpötilavaihteluiden vaikutukset luonnossa ja arvioida kuinka hyvin lajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin ympäristöoloihin.

Tuoreesta väitöstutkimuksesta selviää, että lämpiminä keväinä varpuslinnut pesivät aiemmin ja leutoina talvina suurempi osuus vesilinnuista talvehtii Suomessa. Ilmaston lämmetessä on ensiarvoisen tärkeää selvittää lämpötilavaihteluiden vaikutukset luonnossa ja arvioida kuinka hyvin lajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin ympäristöoloihin.

– Selvitin suomalaisista pitkäaikaisseuranta-aineistoista, kuinka lämpötilat ja muut ympäristömuuttujat vaikuttavat lintujen muuttokäyttäytymiseen ja pesintämenestykseen, kertoo tohtoriopiskelija Kalle Meller Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Lämpiminä keväinä varpuslinnut pesivät aikaisemmin ja poikastuotto oli hieman parempi verrattuna keväisiin, jolloin säät pysyttelevät kylminä. Vuositasolla tarkasteltuna lämpötila ja poikastuotto sekä seuraavan vuoden kannankoko olivat yhteydessä toisiinsa. Pitemmällä aikavälillä muutokset poikastuotossa eivät kuitenkaan vaikuttaneen kannan kokoon. Tämä viittaa siihen, että pesimäajan ulkopuolisilla kuolleisuuden muutoksilla olisi merkittävä vaikutus kannan koon kehitykseen.

Monet vesilintulajit ovat osittaismuuttajia, eli osa linnuista jää Suomeen talvehtimaan ja osa muuttaa etelämmäksi. Ilmastonmuutoksen myötä talvet lämpenevät ja leutoina, vähäjäisinä talvina suurempi osuus osittaismuuttajista jää Suomeen talvehtimaan. Koska Suomen vesialueiden merkitys kasvaa kansainvälisesti vesilintujen talvehtimisalueina, tulisi tärkeimmät kohteet huomioida maankäytön osalta.

– Tänne talvehtimaan jäävien vesilintujen määrän voimakas kasvu johtui luultavasti siitä, että 25-vuoden tutkimusjaksolla ei ollut ankaria jäätalvia. Ilmaston lämpeneminen selittänee jäätalvien puutteen, Meller sanoo.

Kalle Mellerin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että lämpötilat vaikuttavat merkittävästi pohjoisten lintujen muuttoon ja pesintään. Eri lajit ja erilaiset toiminnalliset ryhmät, kuten vesi- ja maalinnut, reagoivat kuitenkin varsin eri tavalla. Tämä korostaa monia lajeja ja lajiryhmiä käsittelevien tutkimusten tärkeyttä, jotta pystyttään luotettavammin ennustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

FM Kalle Meller väittelee 1.4.2016 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The impacts of temperature on the long-term variation in migration and breeding performance of birds". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Economicum, luentosali (C205), Arkadiankatu 7.

Lisätietoja:

Väitöskirjan  tiivistelmä: The impacts of temperature on the long-term variation in migration and breeding performance of birds

Kalle Meller

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Helsingin yliopisto

kalle.meller@helsinki.fi

p. 0504304496