Ilmasto muuttuu, vettä on säästettävä

Päätökset kestävästä vedenkäytöstä on tehtävä avoimesti ja yhdessä, painottaa professori Shadrack Mwakalila.

Väestönkasvu on lisännyt kilpailua vedestä. Itäisessä Afrikassa tulvien ja kuivuuskausien kaltaiset äärimmäiset sääilmiöt aiheuttavat lisähankaluuksia.

Kestävä vedenhallinta edellyttää kokonaisvaltaista ajattelua, tansanialaisen Dar es Salaamin yliopiston professori Shadrack Mwakalila painottaa. Veden eri käyttötapojen yhteenkietoutuneisuus on pakko ottaa huomioon.

– Peltoja keinokasteltaessa haitallisia kemikaaleja saattaa päätyä vesistöön, josta kotitaloudetkin ottavat käyttövetensä, Mwakalila havainnollistaa.

Hän luennoi yliopistolla eilen 29.9. järjestetyssä seminaarissa, jonka aiheena olivat ilmastonmuutoksen vaikutukset itäisen Afrikan ruokaturvaan ja ekosysteemipalveluihin. Helsingin yliopiston edustajina seminaarissa esiintyivät Taita-vuorilla Keniassa tutkimusta pitkään tehnyt maantieteen professori Petri Pellikka ja rehtori Jukka Kola.

Epävarmuutta ei pidä kiistää

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttejakin laatimassa olleen Mwakalilan mukaan onnistuneesti toteutettu vedenhallintastrategia on oleellinen osa sopeutumista muuttuvaan ilmastoon ja ekosysteemeihin.

Jotta ongelmilta vältytään, päätöksentekoon on saatava mukaan eri käyttäjäryhmät ja vedenkäytöstä täytyy saavuttaa yhteisymmärrys. Päätöksillä on oltava poliitikkojen, talouden eri sektorien ja paikallisyhteisöjen tuki.

Haaste on, että poliitikot haluaisivat selkeitä vastauksia, kun taas ilmasto- ja ympäristötiede puhuu tyypillisesti eri tulevaisuusskenaarioiden todennäköisyyksistä.

– Epävarmuus on otettava huomioon, Mwakalila sanoo.

Climate Change Impacts on Ecosystem Services and Food Security in Eastern Africa -seminaari