Ilmakehän ja maaekosysteemien yhteispelin tuntemus auttaa ennustamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Ivan Mammarellan tutkimus auttaa mittaamaan energian ja kasvihuonekaasujen liikettä ja vaihtoa. Sitä kautta on mahdollista lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Mitä tutkit?

Tutkimukseni tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, miten liikemäärä, lämpö ja kaasut kulkeutuvat ilmassa ja vedessä. Erityisesti keskityn maanpinnan ja ilmakehän väliseen pystysuunnassa tapahtuvaan energian ja massan vaihtoon, ekosysteemien kasvihuonekaasubudjetteihin sekä siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa hiilen ja veden kiertokulkuun erilaisissa luonnon ekosysteemeissä.

Helsingin yliopistossa olen paneutunut lähinnä laajoihin korkeilla leveysasteilla sijaitseviin maaekosysteemeihin, kuten boreaalisiin eli pohjoisiin metsiin, sekä järviin, jokiin ja rannikkovesiin. Lähestymistapani on monitieteinen, ja tutkimuksessa yhdistyvät muun muassa mikrometeorologia, biogeokemia ja hydrologia. Tutkimus perustuu sekä pitkän aikavälin havaintoihin että mallinnukseen.

Mihin ja miten tutkimusaiheesi vaikuttaa?

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ydintä ja linjassa sen kanssa, että EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin maailmanlaajuisiin ilmastotoimiin.

Toistaiseksi ei osata tarkkaan arvioida, kuinka paljon luonnon ekosysteemit sitovat ja vapauttavat kasvihuonekaasuja. Eri näkemyksiin perustuvat arviot siitä, paljonko ilmakehässä on tulevaisuudessa kasvihuonekaasuja, vaihtelevat siis paljon.

Kun suunnitellaan ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumisstrategioita, tarvitaan entistä kattavampaa kasvihuonekaasujen vaihto- ja takaisinkytkentämekanismien tuntemusta ja todentamista. Ilmastovaikutusten sietokyvyn lisääminen parantaa ihmisten, omaisuuden ja infrastruktuurien turvaa.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Juuri nyt innostaa mahdollisuus osallistua kansainvälisiin hankkeisiin, aloitteisiin ja tutkimusyhteisöihin. Sellainen on esimerkiksi eurooppalainen ICOS-verkosto, joka seuraa kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, vapautumista ja sitoutumista. ICOS tuottaa tietoa ja työkaluja päättäjien työn tueksi sekä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen inventaarioiden todentamiseen.

 

Ivan Mammarella on biohydrometeorologian professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.