Helsingin yliopisto mukaan uuteen ilmastotutkimuksen Climate Alliance -verkostoon

Kansainvälinen verkosto tähtää yliopistojen ilmastotutkimuksen viestinnän vaikuttavuuden parantamiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintään.

Helsingin yliopisto on kutsuttu mukaan huhtikuun alussa perustettuun Climate Alliance –verkostoon, jonka tarkoituksena on yliopistojen yhteistyön kautta löytää vaikuttavimmat tavat välittää tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta.

Verkoston 40 jäsenyliopistoa ovat ilmastotutkimuksen saralla maailman johtavia yliopistoja. University of New South Wales (UNSW) Sydneyn vetämä Climate Alliance on yhteistyöverkosto, jonka vahvuutena on monitieteinen lähestymistapa ilmastotutkimukseen: se yhdistää tutkimusta niin ilmastotieteen, ilmastonmuutoksen vaikutusten ja hillitsemisen kuin muutokseen sopeutumisen osalta. Climate Alliancen on myös tarkoitus tehdä yhteistyötä päättäjien, kouluttajien ja liike-elämän johtajien kanssa ilmastonmuutostoimien edistämiseksi.

Verkoston perustamisen taustalla on tietoisuus siitä, että yliopistoilla on olennainen rooli ilmastotutkimuksessa ja ratkaisujen esittämisessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Climate Alliance tulee olemaan etulinjassa maailmanlaajuisesti käytävässä ilmastonmuutoskeskustelussa, uskoo UNSW Sydneyn rehtori ja varakansleri, professori Ian Jacobs.

– Suomi on ilmastotutkimuksen kärkimaita, ja liittymällä tähän verkostoon meillä Helsingin yliopistossa on mahdollisuus vaikuttaa globaalisti alan tutkimukseen ja kehitykseen. Climate Alliancessa toimiminen vie myös eteenpäin uuden strategian mukaista tavoitettamme olla kansainvälisesti tunnettu monialainen kestävyystutkimuksen keskittymä, sanoo Helsingin yliopiston kestävyysasioista vastaava vararehtori Tom Böhling.

Lue lisääClimate Alliancen verkkosivut