Helsingin yliopisto kehittää ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen

Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskus INAR koordinoi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen perustamista. Koulutus tuo yhteen ilmastotieteen huippuosaamisen, yritykset ja julkisen sektorin toimijat.

Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus vastaa kasvaneeseen ilmastoasiantuntijuuden tarpeeseen eri sektoreilla. Täydennetty ilmastolaki ja Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 vaativat nopeita toimia erilaisissa organisaatioissa. Ilmastovaikutusten ymmärtäminen, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja kiertotalouteen siirtyminen edellyttävät uudenlaista syvällistä osaamista eri toimialoilla.

– Ajatus koulutuksesta syntyi, kun havaitsin, että ilmastosta parhaiten tietävät eivät miellä itseään asiantuntijoiksi. Koulutuksella on suuri tarve ja on hyvä, että se tehdään kunnolla akateemiselta pohjalta, sanoo ilmastokoulutuksen kehittäjä, Helsingin yliopiston ilmakehätieteen professori Markku Kulmala.

Perustamissopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki Suomen luonnontieteellistä koulutusta tarjoavat yliopistot: Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi. Koulutuksen toteutusta suunnitellaan laajassa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Climate University -verkoston korkeakoulujen, ja Climate Leadership Coalitionin (CLC) kanssa. Erikoistumiskoulutuksen valmistelua rahoittaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja vihreän kasvun mahdollisuuksiin tarttuminen tuovat vaatimuksensa liiketoiminnalle. Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus vastaa kasvaneeseen ilmastoasiantuntijuuden tarpeeseen niin yrityksissä kuin kaupungeissa ja kunnissakin, sanoo CLC:n toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

– Koulutuksen ansiosta ilmastonmuutoksen ilmiöt ja vaikutukset, sekä riskit ja mahdollisuudet kirkastuvat eri toimialojen ja organisaatioiden osaajille.

Ilmastonmuutos, sen torjunta ja vaikutuksiin sopeutuminen koskettavat kaikkia toimialoja. Myös kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen, vihreä kasvu sekä sijoitus- ja rahoitusympäristö tuovat vaatimuksensa liiketoiminnan kestävyydelle.

Ilmastoasiantuntijaksi kouluttuneet voivat toimia erikoistumisalansa johtavana asiantuntijana

Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia vaativissa ilmastoasiantuntijatehtävissä eri sektoreilla.

Monialaisiin opintoihin kuuluu esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän tiedettä, ilmastotoimien kannalta keskeisiä menetelmiä ja säädöksiä, sekä toimialakohtaisia näkökulmia. Tavoitteena on edistää tietopohjaista ilmastostrategisuutta erilaisissa organisaatioissa. Kokonaisuuden päätteeksi luodaan myös oman organisaation ilmastotyölle relevantti päättötyö.

– Erikoistumiskoulutus antaa opiskelijalle, hänen koulutustaustansa ja työkokemuksensa huomioiden, syväosaamista ilmastotoimintaan. Esimerkkinä tällaisesta on päätöksenteon läpinäkyvyys, reilun siirtymän toteuttaminen, kun tarvitaan kompromisseja luonto- investointi- teknologia- ja hyvinvointikysymyksissä. Koulutettu kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa johtavana asiantuntijana, sanoo professori Hilppa Gregow Ilmatieteen laitokselta.

Koulutuksen ilmoittautuminen alkaa loppuvuodesta 2023 ja itse koulutus alkaa alkuvuodesta 2024. Koulutuksen hinta on 7200 eur / 60 op.

Tervetuloa kuulemaan lisää aamiaistilaisuuteen Helsingissä 22.8. klo 8.30–10. Infotilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä – osallistumislinkki jaetaan ilmoittautuneille.

Lisätietoja

Mira Hulkkonen, mira.hulkkonen@fmi.fi, 0503021245

Laura Riuttanen, laura.riuttanen@helsinki.fi, 0504154746