CoastClim-tutkimuskeskus etsii vastausta Itämeren vedenalaisen elämän merkitykseen ilmastopalapelissä Nesteen tuella

Uusi monitieteellinen rannikkoekosysteemi- ja ilmastotutkimuksen tutkimuskeskus CoastClim on aloittanut viisivuotisen yhteistyön Nesteen kanssa.

Uusi monitieteellinen rannikkoekosysteemi- ja ilmastotutkimuksen tutkimuskeskus CoastClim on aloittanut viisivuotisen yhteistyön Nesteen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa yhtenäistä tietoa siitä, millaisessa vuorovaikutuksessa Itämeren ja sen rannikkoympäristöjen prosessit sekä ilmakehä ovat, ja mitä tämä merkitsee ilmastolle.

– Kaikkia yhteiskunnallisia toimijoita tarvitaan, kun tulevaisuuden kestävyysongelmiin etsitään ratkaisuja. Perustutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää oivaltavan johtamisen perustana, ja siksi sen tukeminen on tärkeää, toteaa Itämeritutkimuksen professori Alf Norkko.

Tutkimushanke on herättänyt laajaa kiinnostusta sekä tutkijoiden että rahoittajien keskuudessa ja viimeisimpänä yhteistyökumppanina mukaan liittyy Neste.

– Olemme äärimmäisen iloisia siitä, että yhä enemmän toimijoita osallistuu uuden perustutkimuksen puitteiden luomiseen. Tämän mittakaavan tutkimuskeskuksen toteuttamiseen ja uuden tiedon luomiseen tarvitaan laajaa tukea, toteaa Alf Norkko.

Yhteistyö Nesteen kanssa mahdollistaa seuraavan viiden vuoden ajan merkityksellisen perustutkimuksen sekä tuo uraauurtavaa uutta tietoa rannikon elinympäristöjen roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

– Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kattavaa tutkimustyötä ja laajamittaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Olemme iloisia voidessamme olla mukana tukemassa yhteisten tavoitteiden toteutumista tämän yhteistyön kautta, sanoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

 

 

 

Neste ja CoastClim

Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja. Nesteen tutkimus- ja innovaatiotyö tukee laaja-alaisesti liiketoiminnan muutosta ja teknologiakehitystä, ja se on avainasemassa uusien kasvualustojen löytämiseksi uusiutuville ja kiertotalousratkaisuille.

CoastClim-tutkimushanke toteutetaan Tvärminnen eläintieteellisen aseman ja Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) sekä Tukholman yliopiston Itämerikeskuksen ja ilmastotutkimuksen Bolin-keskuksen strategisena yhteistyönä.

Itämeren alueella meriekologian, biogeokemian ja ilmakehätutkimuksen asiantuntijat työskentelevät ensimmäistä kertaa yhdessä ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Yhteensä noin 35 tutkijaa ja teknistä asiantuntijaa molemmilla puolilla Itämerta tekee yhteistyötä saadakseen lisätietoja siitä, miten meren rannikkoympäristöt ja ilmakehä toimivat yhdessä ja mitä se merkitsee ilmastolle.