VEIL.AI luo turvallisempaa dataa lääketieteen käyttöön – lisenssisopimus Helsingin yliopiston kanssa allekirjoitettu

VEIL.AI:n kehittämän tekoälypohjaisen teknologian avulla sensitiivistä dataa voidaan hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti. Nyt solmittu lisenssisopimus mahdollistaa teknologian jalostamisen asiakkaiden tarpeisiin.

VEIL.AI tuo täysin uusia ratkaisuja sensitiivisen datan anonymisointiin ja syntetisointiin. Tekoälypohjaisen teknologian avulla sensitiivistä dataa voidaan hyödyntää riskeeraamatta korkeaa tietoturva-astetta, datan laatua tai käytettävyyttä. Teknologiaan on haettu patentti.

Merkittävä osa VEIL.AI:n teknologiasta on kehitetty Helsingin yliopistossa. Nyt solmitussa lisenssisopimuksessa Helsingin yliopisto myöntää yksinoikeuden VEIL.AI:lle teknologian kaupalliseen käyttöön. VEIL.AI:lla on asiakkuuksia muun muassa johtavien globaalien lääkeyhtiöiden ja sairaaloiden kanssa. Sopimus mahdollistaa uusien asiakkuussuhteiden luomisen ja teknologian jalostamisen asiakkaiden tarpeisiin.

VEIL.AI luomassa modernia datankäsittelyä

VEIL.AI:n teknologia ratkaisee aiempia sensitiivisen datan haasteita. Perinteiset sensitiivisen datan käsittelymetodit toimivat huonosti tilanteissa, joissa data tulee monista lähteistä. Perinteiset menetelmät eivät myöskään tue erityisen hyvin päivittyvää, reaaliaikaista, Real World Data (RWD), kumulatiivista tai ei-rakenteista dataa. Näille menetelmille on myös ominaista, etteivät ne ole säästeliäitä -  niissä hävitetään informaatiota enemmän kuin yleensä on tarpeen. Perinteiset datan anonymisointi- ja syntetisointimenetelmät ovat laskennallisesti raskaita ja siten myös hitaita ja kalliita prosesseja. VEIL.AI-teknologian avulla nämä haasteet voidaan merkittävästi selättää.

Teknologian avulla myös tietosuojan kannalta hyvin vaikeiden datatyyppien (RWD, ei-rakenteinen esimerkiksi kuvantamis-, genomi- tai signaalidata, reaaliaikainen tai kumulatiivinen data) käytettävyyttä voidaan olennaisesti parantaa.

Joulukuussa 2019 perustettu VEIL.AI Oy on spinout-yhtiö Helsingin yliopiston alla toimivasta FIMM:stä (Institute for Molecular Medicine Finland).

Lue myös

10.11.2020 julkaistu artikkeli: VEIL.AI mah­dol­lis­taa sen­si­tii­vi­sen ter­veys­tie­don tur­val­li­sen hyö­dyn­tä­mi­sen

Lisätietoja VEIL.AI-ratkaisusta: veil.ai.

Lisätietoja antavat:

Helsingin yliopisto: Jari Strandman, toimitusjohtaja, Helsingin Innovaatiopalvelut Oy
jari.strandman@helsinki.fi

VEIL.AI: Tuomo Pentikäinen, toimitusjohtaja
tuomo.pentikainen@veil.ai