Väitös: Kehittäjäkokemus on menestystekijä ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehitysprojektien suorituskyky ja menestys ovat riippuvaisia yksilön ajattelu-, motivaatio- ja tunneseikoista sekä ryhmäprosesseista. Ohjelmistokehittäjien kokemus työstään on menestystekijä, jota toistaiseksi ei ole täysin ymmärretty. Helsingin yliopistossa 4.12.2015 väittelevä Fabian Fagerholm tutki väitöskirjaansa varten ohjelmistokehittäjien kokemuksia virtaviivaisesta ja ketterästä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksestä.

Virtaviivainen ja ketterä ohjelmistotuotanto korostaa arvoina yksilöiden välistä vapaamuotoista vuorovaikutusta, asiakasyhteistyötä ja myönteistä suhtautumista muutoksiin. Tavoitteena on korkea suorituskyky. Ohjelmistokehittäjät kokevat suorituskyvyn tavoittelun jatkuvana tiedostamisen, tulkinnan ja sopeuttamisen syklinä.

- Parhaimmat kehittäjätiimit ylittävät suorituskykyodotukset, koska niiden jäsenet ovat avoimia muutoksille ja he osallistuvat aktiivisesti odotusten asettamiseen, sanoo Fabian Fagerholm tietojenkäsittelytieteen väitöskirjatutkimuksensa perusteella.

Hänen tutkimuksensa kuitenkin osoittaa, että kehittäjien ymmärrys arvoista vaihtelee ja että kehittäjillä voi olla keskenään erilaiset tulkinnat siitä, mitä ne käytännössä merkitsevät.

- Virtaviivaisten ja ketterien menetelmien arvojärjestelmä on monitulkintainen. Organisaatioissa voi olla tarpeen määritellä, miten arvot pitäisi tulkita juuri sen organisaation kulttuurissa. Hyvin johdetussa ohjelmistokehitysprojektissa arvot mietitään yhdessä selkeiksi, Fagerholm sanoo.

Uudet kehittäjät mukaan työhön mentoroinnin avulla

Kehittäjäryhmille, ja erityisesti niiden uusille jäsenille, haasteita tuovat avoimen lähdekoodin kehitysprojektit, jotka toimivat pitkälti tietoverkossa.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että mentorointi on lupaava perehdytyksen tukimuoto, joka vaikuttaa kehittäjäkokemukseen. Mentorointi auttaa kehittäjiä omaksumaan avoimen lähdekoodin projektiyhteisön käytäntöjä ja lausumattomia tapoja sekä nopeuttamaan heidän edistymistään aktiivisiksi jäseniksi.

- Mentorointi voi olla hyödyllistä myös muissa samankaltaisissa ympäristöissä, joissa käytetään virtuaalitiimejä, väittelijä sanoo.

Väitöskirjan monimenetelmätutkimusta varten tehtiin syvähaastatteluja viidessä Suomessa toimivassa ohjelmistokehitysyrityksessä, kerättiin kvantitatiivista tietoa kehittäjien arvoista Suomessa ja kansainvälisesti ja tehtiin laaja mentoroinnin kenttäkoe neljässä avoimen lähdekoodin projektissa.

Väitöskirjassa esitetään kehittäjäkokemuksen malli, jonka avulla voidaan parantaa ohjelmistokehityksen työympäristöjä. Malli mahdollistaa myös entistä tarkempaa tieteellistä tutkimusta kehittäjäkokemuksesta.

 

Väitöstiedot:

FM Fabian Fagerholm väittelee 4.12.2015 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 5 (Fabianinkatu 33) aiheesta "Software Developer Experience: Case Studies in Lean-Agile and Open Source Environments". Vastaväittäjänä toimii professori Robert Feldt (Blekinge Tekniska Högskola ja Chalmers Tekniska Högskola, Ruotsi) ja kustoksena professori Tomi Männistö (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi.

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1747-2.

 

Ystävällisin terveisin
Minna Meriläinen-Tenhu, 050 415 0316, @MinnaMeriTenhu