Tilastotiede auttaa ymmärtämään geenien, ympäristön ja muiden muuttujien vuorovaikutusta

Professori Sangita Kulathinalin kaltaiselle tilastotieteilijälle Suomi on täydellinen paikka rekisteritutkimuksen tekemiseen.

Mitä tutkit? 

Keskityn eteneviin seurantatutkimuksiin ja muihin tilastotieteellisiin asetelmiin. Erityisalaani ovat menetelmät, joilla voidaan käsitellä terveystietorekistereihin ja muihin rekistereihin perustuvia tutkimuskysymyksiä. 

Tällaisia rekisteritietoja ei kerätä mihinkään tiettyyn kysymykseen vastaamiseksi, mikä aiheuttaa tilastotieteellisiä haasteita ja vaatii aihepiirin syvällistä tuntemista. 

Lisäksi olen kiinnostunut rekisteritietojen kaltaisen moniulotteisen datan tilastollisesta mallintamisesta yhdessä perimää, mikrobiomia ja metabolomia eli elimistön aineenvaihduntatuotteiden kokonaisuutta koskevan datan kanssa.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Tutkimukseni muun muassa auttaa ymmärtämään tiettyihin sairauksiin kehitettyjen hoitokeinojen tehokkuutta. Se avaa myös geenien, elintapojen, lääkityksen, sairauksien, ympäristön ja suolistomikrobien välistä vuorovaikutusta. 

Rutiininomaisesti kerätyn tiedon hyödyntämisessä tutkimustarkoitukseen on hyvät ja huonot puolensa, joten toivon työni osaltaan parantavan datarekisterien laatua.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Suomessa on kansallisesti kattavat väestötiedot sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rekisterit. Olen aina halunnut tehdä tutkimusta, jossa saatavilla olevaa tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi nyt on oikea hetki paneutua rekisteritutkimukseen. 

Eniten minua inspiroi tällä alalla se, että olen Suomessa juuri nyt ja juuri tässä tehtävässä. 

 

Sangita Kulathinal on tilastotieteen professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Sangita Kulathinalin uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Lue lisää Sangita Kulathinalin tutkimuksesta, joka keskittyy terveydenhuollon sovellusten kehittämiseen.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.