Opiskele vuosi tietojenkäsittelytiedettä ahkerasti – saat opiskelupaikan!

Tietojenkäsittelytieteessä käynnistyy pian pilottihanke, jossa opiskelupaikan voi saada vuoden aktiivisen opiskelun jälkeen. DEFA-hanke (Digital Education For All) sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1,5 miljoonan rahoituksen, ja siinä on mukana viisi suomalaista yliopistoa. 

Viime vuosina on pääsykokeiden rinnalle etsitty uusia tapoja valita opiskelijoita. Helsingin yliopiston koordinoimassa DEFA-hankkeessa kokeillaan perinteisen pääsykokeen opiskelijavalinnan vaihtoehtona pitkäjänteistä motivaatiota mittaavaa tapaa: opiskelupaikan voi saada, kun suorittaa vuoden aikana riittävän määrän DEFA-opintoja avoimen yliopiston opiskelijana. DEFA-opinnot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Helsingin yliopistoon sisäänpääsyn rajaksi on kaavailtu noin 60 opintopisteen suorittamista vuodessa, kertoo yliopistonlehtori Kjell Lemström

– Opiskelijalta tämä vaatii paljon työtä, sitoutumista opintoihin ja ripeää etenemistä. Alkuopinnot voi suorittaa pääosin verkossa, mutta etenkin viimeisissä DEFA-opintojaksoissa on myös lähiopetusta. 

DEFA-opinnot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Ensimmäiset opiskelijat pääsevät kokeilemaan uutta mahdollisuutta jo tulevana lukuvuotena, mutta toiminta käynnistyy täysimääräisenä syksyllä 2019. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun, jonka jälkeen tehdään päätös jatkosta. Tietojenkäsittelytieteeseen voi tänä aikana hakea myös perinteisin tavoin eli pääsykokeen kautta, ylioppilastodistuksen perusteella tai avoimen yliopiston väylän kautta. 

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina yhdessä Aalto-yliopiston sekä Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 1,5 miljoonan euron avustuksen turvin.

Kokeile vuosi opintoja

Tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat hyvin suosittuja: tänä vuonna esimerkiksi Helsingin yliopiston 130 pääsykoealoituspaikkaa haki yli 1200 opiskelijaa. Alan hyvän tilanteen vuoksi opiskelijat siirtyvät työelämään jo varhaisessa vaiheessa, mikä hidastaa heidän opiskelutahtiaan. 

Opiskelija pääsee mittaamaan kiinnostustaan alaan.

Lemström näkee pilotin etuna sen, että opiskelija pääsee mittaamaan kiinnostustaan alaan.

– Vaikka ala ei lopulta tuntuisikaan omalta, voi DEFA-opinnot liittää myöhempään tutkintoon, jolloin opinnoille uhrattu aika ei mene hukkaan. Opiskelija ei myöskään menetä ensikertalaisstatustaan, kun hänen suorituksensa kirjataan avoimeen yliopistoon.

Asiantuntijat voivat täydentää osaamistaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksen avoimien tietojenkäsittelytieteen opetuksen kehittämiseen ja joustavien opintopolkujen kehittämiseen eri tarpeisiin. Avoimia tietojenkäsittelytieteen opintoja ei olekaan tarkoitettu pelkästään nuorille, vaan niille voi osallistua kuka tahansa maksutta. 

– Eri alojen asiantuntijat voivat räätälöidä omaa osaamistaan täydentävän paketin Helsingin yliopiston sekä yhteistyöyliopistojen tarjonnasta, kertoo Lemström. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä korkeakouluille lähes 11 miljoonan euron avustukset, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa korkeakouluopiskelijoiden opintopolkuja sekä kehittää opintojen sisältöjä.

Lue lisää opinnoista ja siitä, miten mukaan pääsee Digital Education for All -sivuilta