Helsinkiläiset saavat jatkossa reaaliaikaista ja yksityiskohtaista ilmanlaatutietoa – HOPE-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus

Euroopan unioni on myöntänyt 4,7 miljoonan euron rahoituksen reaaliaikaisen ja yksityiskohtaisen ilmanlaatutiedon tuottamiseen 5G-verkkoa hyödyntämällä. HOPE-hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston pienhiukkastutkijat sekä tietojenkäsittelytieteen tutkijat. 

Helsingissä kehitetään kaupunkilaisten käyttöön reaaliaikaista, luotettavaa ja tarkkaa tietoa ilmanlaadusta. HOPE-hankkeessa ilmanlaatua seurataan kolmessa ilmanlaatuhaasteiltaan erityyppisessä ympäristössä: Mäkelänkatu–Kumpulankatu, Pakila sekä Jätkäsaari. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle 4,7 miljoonan euron rahoituksen. 

Helsingin yliopisto kehittää HOPE-hankkeessa 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä. Uuden indeksin tarkoituksena on huomioida entistä useampia muuttujia, joilla saadaan tarkempaa tietoa todellisesta ilmanlaadusta. 

Reaaliaikaisen ilmanlaatudatan tiedonsiirtoon hyödynnetään 5G-verkkoympäristöjä

– Tiivistyvissä kaupungeissa hengitysilman laadun tutkiminen on entistä tärkeämpää, sillä huono ilmanlaatu on monille yhä kasvava huolenaihe. Tämän projektin toiveena on löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Yksi näistä ratkaisuista on uusi ilmanlaadun indeksi, kertoo aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala.

Reaaliaikaisen ilmanlaatudatan tiedonsiirtoon hyödynnetään 5G-verkkoympäristöjä, ja hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää myös laitteiden 5G-kyvykkyyttä. 

– Hanke mahdollistaa sekä kaupunkitilaan kiinteästi asennetut että joukkoistetut mittalaitteet, joiden avulla voidaan rakentaa tarkka kuva ilmanlaadusta. Tavoitteena on tiivistää ilmanlaatuun ja terveyteen liittyvät keskeiset suureet mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, sanoo tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoma

– Ilmanlaadun alueellisen ja ajallisen vaihtelun kartoitus tuottaa myös siihen vaikuttavien syiden tutkimukseen arvokasta tietoa, samalla kun ilmanlaatutietoa voidaan jakaa kansalaisille karttasovellusten avulla, kertoo geoinformatiikan professori Petri Pellikka.

Helsingin yliopiston osuus projektista on osa laajempaa MegaSense-tutkimusohjelmaa. MegaSensen tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa. 

HOPE-hankkeessa ovat lisäksi mukana Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Vaisala, HSY, Useless ja Ilmatieteenlaitos. Hanke sai rahoituksen EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka etsivät ja kokeilevat innovatiivisia malleja sitkeiden kaupunkiongelmien ratkaisemiseksi. Rahoituksella etsitään hankkeita, jotka ovat paitsi innovatiivisia myös rohkeita ja osallistavia.

Lue myös Helsingin kaupungin tiedote

Megasense

Twitter @mega_sense  

Lue uutinen Helsingin yliopisto ja Nokia Bell Labs kehittivät ilmanlaadun seurantaan älykkään 5G-teknologian (9.3.2018)