Helsingin yliopisto valittiin Nokia Bell Labs -kumppaniksi

Nokian ja yliopiston välinen yhteistyö tiivistyy datatieteissä; lisäpanosta on tulossa tietoverkkojen, tekoälyn ja lisätyn todellisuuden tutkimiseen.

Helsingin yliopisto panostaa vahvasti datatieteisiin. Datatiede on sekä yliopistolle että Nokialle tieteenala, jonka päälle molemmat haluavat myös jatkossa rakentaa yhteistyötä.

− Helsingin yliopiston valinta Nokia Bell Labsin Distinguished Academic Partneriksi tuo yliopiston ja Nokian entistä tiiviimpään yhteistyöhön alueilla, jotka ovat molemmille keskeisiä, sanoo tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.

Yliopisto on avaamassa kahdeksan professuuria datatieteen alueelle, ja näistä neljä on jo ollut haussa.

− Näiden lisäksi Nokia Chair in Data Science -lahjoitusprofessuuriin on valittu professori Pan Hui Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) -yliopistosta. Hän aloitti työnsä syyskuun alussa ja toi mukanaan pienen tiimin, joka on nyt laajenemassa tutkimusryhmäksi, Tarkoma kertoo. 

Opiskelijat mukana Distinguished Academic Partner -yhteistyössä 

− Nokia Bell Labs haluaa uuden kumppanuusohjelmansa myötä kehittää tiiviit strategiset suhteet maailman parhaiden yliopistojen kanssa. Yhdessä voimme tarjota lahjakkaimmille tutkijoille parhaimman perustan innovointiin, sanoo Distinguished Academic Partner -ohjelmasta Nokialla vastaava Julie Byrne.

− Mukana on yliopistoja, joiden kanssa meillä on jo ollut tuloksellista yhteistyötä, ja joiden kanssa yhteistyötä sekä strategisella että projektitasolla halutaan entisestään tiivistää. Käymme lisäksi yliopistojen kanssa aktiivista dialogia ja vertailemme tulevaisuuskuvia, sanoo tutkimusjohtaja Lauri Oksanen Nokia Bell Labsista.

Nokian ja yliopiston yhteistyöltä odotetaan kiinnostavien tutkimustulosten lisäksi näkyvyyttä yliopisto-opiskelijoiden suuntaan sekä Bell Labsin että koko Nokian osalta.

− Opiskelija-, gradu-, kesätyö- ja harjoitteluyhteistyö on tärkeä yhteistyön muoto. Bell Labsissä on globaalisti vuosittain 250 harjoittelijaa, tänä vuonna Espoossa 12. Tähän halutaan jatkossakin panostaa ja näin varmistaa parhaiden opiskelijoiden saaminen, Oksanen jatkaa.

Yhteistyö lähti liikkeelle tietoverkoista

Tietojenkäsittelytieteen alalla ohjelmallista yhteistyötä syntyi jo viime vuonna, kun Nokia, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto käynnistivät yhteisen tutkimusyksikön. Tämä Nokia Center for Advanced Research (NCAR) -tutkimusyksikkö on työskennellyt tiiviisti Nokia Bell Labsin kanssa.

NCAR-yksikössä tavoitteena on tunnistaa teollisuudelle tärkeitä tutkimusongelmia ja tehdä sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Sen ensimmäiset hankkeet liittyvät esineiden Internetiä tukeviin verkkoteknologioihin, tulevaan 5G-verkkoarkkitehtuuriin, tehokkaisiin tietoliikenneprotokolliin ja verkon älykkyyden lisäämiseen. 

Työn alla on 5G-verkossa toimiva iso ympäristömittausjärjestelmä

Keväällä 2017 Helsingin yliopistossa käynnisteltiin myös Nokia Bell Labs Pekingin kanssa 5G-verkkoihin liittyvää yhteistyöaihiota. Tavoitteena on luoda 5G-verkkoon perustuva laajamittainen ympäristömittausjärjestelmä ilmanlaadun ja ympäristön seuraamiseen.

 

Lue lisää:

Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs on maailmankuulu tutkimusorganisaatio. Yli 90-vuotisen historiansa aikana Bell Labs on keksinyt monia teknologioita, jotka luovat perustan informaatio- ja tietoliikenneverkoille ja kaikille digitaalisille laitteille ja järjestelmille. Tutkimus on johtanut kahdeksaan Nobel-palkintoon sekä useisiin muihin kansainvälisiin palkintoihin teknologiainnovaatioista. Nokia Bell Labs jatkaa käänteentekevää tutkimustaan uuden digitaalisen aikakauden haasteiden ratkaisemiseksi, kun kaikki verkottuu, kuten on kuvattu kirjassa The Future X Network: A Bell Labs Perspective. www.bell-labs.com

Nokia

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Nokia Center for Advanced Research -tutkimusyksikkö

Yliopiston yhteistyö kiinalaisten yliopistojen kanssa laajenee

Yhteystiedot:

Sasu Tarkoma, 040 506 2163, sasu.tarkoma@helsinki.fi

Nokian viestintä, 010 448 4900, press.services@nokia.com

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi; #HelsinkiData