Helsingin yliopisto näyttää tietä avoimessa verkko-opetuksessa

Kevään 2020 poikkeustilanne on osoittanut, että digitaaliset välineet ovat yhteiskunnan kantavia tukipilareita. Digitaalisten välineiden ja etäopetuksen merkitys korostuu entisestään lähivuosina, kirjoittaa tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja, professori Sasu Tarkoma.  

Yliopisto-opintojen avaamisesta kaikille digitaalisten ratkaisuiden tukemana on merkittävää hyötyä kansalaisille ja yhteiskunnalle. Avoimet ja helposti lähestyttävät etäkurssit antavat mahdollisuuden perehtyä tieteenaloihin, suorittaa kursseja ja kurssikokonaisuuksia kaavailtuun tutkintoon sekä huolehtia jatkuvasta oppimisesta. Usein etäkurssien kautta voi myös  hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritusten perusteella.

Hyvin suunniteltu digitaalinen toiminta mahdollistaa avoimien kurssien tarjoamisen laajalle määrälle osallistujia ilman suuria lisäkustannuksia. Kurssien toteuttamisen keskeisiä haasteita ovat suunnittelutyö ja pedagogian huomioonottaminen, vuorovaikutuksen ja palautteen toteuttaminen ja kurssin tehtävien ja suoritusten tarkastaminen. Toimivat ja kestävät kurssit tarvitsevat jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa. 

Olemme kehittäneet MOOC-kursseja (Massive Open Online Course) ja omaa alustaa yli kymmenen vuoden ajan. Tämän kokonaisuuden kantavana teemana on ollut avata yliopisto-opetusta kaikille ja hyödyntää digitalisaation välineitä opetuksen toteuttamisessa ja tarjoamisessa.

Avoimet kurssit antavat kaikille mahdollisuuden nähdä millaisia eri tieteenalat ovat. Avoimiin kursseihin liittyvät monipuoliset väylät päästä opiskelijaksi mahdollistavat pidemmälle menevän pätevöitymisen kiinnostavalle alalle. Tietojenkäsittelytieteessä olemme avanneet ensimmäisen vuoden opinnot kaikille ilman kustannuksia. Avoimia kursseja voi käyttää osana yliopistotutkintoa, ja ahkerimmat opiskelijat voivat saada opiskelupaikan tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opintoihin.

Tietojenkäsittelytiede ja datatiede tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet jatkoon, oli kyse sitten kurssista, kurssikokonaisuudesta tai tutkinnosta. Aloilta voi työllistyä melkein minne vain. Olemme alusta asti ottaneet työelämärelevanssin huomioon kurssien kehittämisessä, ja samalla olemme luoneet uusia yhteistyötapoja MOOC-kurssien toteuttamiseen yhteistyössä yritysten kanssa. Reaktorin kanssa tehty Elements of AI on globaali menetystarina. Yritysyhteistyön kautta on mahdollista rakentaa kokonaisuuksia, joissa teollisuudelle tärkeät asiat ja sovellukset täydentävät akateemista sisältöä.

Oman alustan kehittäminen on ollut MOOC-toiminnan kannalta keskeistä. Meille on syntynyt oma tapa toteuttaa MOOC-opetusta, mikä on mahdollistanut avoimuuden, helposti lähestyttävät kurssit ja oikeiden harjoitustehtävien toteuttamisen. Osastolla kehitetty avoimen lähdekoodin MOOC-alustan keskeinen ominaisuus on ollut mm. ohjelmointiin ja tietoturvaan liittyvien tehtävien ohjauksen ja korjaamisen automatisointi.

Tavoitteenamme on jatkaa oman MOOC-alustan ja kurssiportfolion kehittämistä ja samalla tukea laajamittaisesti kansallista MOOC-toimintaa avaamalla alustaa ja osaamistamme laajalle. Toiminnan keskeisiä periaatteita ovat avoimuus ja kurssien käytettävyys, etänä suoritettavien harjoitustöiden mahdollistaminen kursseilla, työelämärelevanssi ja monipuoliset väylät kurssikokonaisuuksiin sekä tutkintoon.

Digitaaliset välineet ovat osoittautuneet yhteiskunnan kantavaksi tukipilariksi koronaviruksen aikana, ja etäopetus on ollut tärkeässä roolissa kaikilla asteilla. Onkin nähtävissä, että digitaalisten välineiden ja etäopetuksen merkitys korostuu entisestään lähivuosina, ja uudemmat menetelmät tukevat perinteisiä toimintatapoja.

Tutkijan ääni -tekstit ovat Helsingin yliopiston tutkijoiden kannanottoja ja keskustelunavauksia tutkimukseen liittyvistä aiheista.