Helsingin kaupunki myönsi Kumpulan kampuksen innovaatiohankkeelle yli miljoona euroa

Helsingin innovaatiorahastosta myönnetyllä 1,18 miljoonalla eurolla rakennetaan innovaatiokampusta Kumpulaan.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti torstain 8.12.2022 kokouksessaan myöntää Helsingin innovaatiorahastosta yhteensä 1 177 830 euroa Kumpulan innovaatiokampus-hankkeen toteuttamiseen vuosina 2023–2025.

Kumpulan innovaatiokampus-hankkeen tavoitteena on kehittää Kumpulan kampuksen innovaatioympäristöä osana Helsingin yliopiston uusia innovaatiotoimintoja ja vahvistaa kampuksella yritysten kanssa tehtävää laaja-alaista tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä. Tarkoituksena on luoda kampukselle tekoäly-, kestävyys- ja syväteknologiateemojen innovaatioalusta ja keskittymä, joka tuo yritykset ja tutkimuksen yhteen.

Kumpulan innovaatiopotentiaali nojaa vahvasti Helsingin kaupungin kanssa yhdessä teetettyyn esiselvitykseen, jonka toimenpidesuunnitelmaa hanke toteuttaa. Hanke on elinkeinopoliittisesti merkittävä ja omaa potentiaalia luoda laajaa vaikuttavuutta sekä osaamisperustan kasvua.

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää Helsingin kaupungin tiedotteesta

Päätösesitys