Algoritmi auttaa arvioimaan, kuka sairastuu diabetekseen

Tietojenkäsittelytieteen professori Mikko Koivisto haluaa kehittää luotettavaa automaattista päättelyä.

Mitä tutkit?

Tutkin algoritmeja eli sitä, kuinka laskennallisesti haastavia matemaattisia ongelmia voidaan ratkaista tehokkaasti ja tarkasti, yleensä koneellisesti.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?  

Hyviä algoritmeja tarvitaan monenlaisiin asioihin. Ne auttavat esimerkiksi laatimaan luotettavan arvion ihmisen riskistä sairastua diabetekseen. Tällaista arviota varten käytössä on oltava tietoja ihmisen perimästä ja elintavoista sekä joitakin elimistöstä mitattavia arvoja. Sairastumisriskin arvioimisen lisäksi ihmiselle voidaan myös antaa toimintaohjeita riskin pienentämiseksi.

Koska kaikkia sairastumiseen vaikuttavia tekijöitä ei havaita tai edes tunneta, luotettavan arvion tekeminen edellyttää lukuisten hypoteesien läpikäymistä ja painottamista niiden todennäköisyyksillä. Se on usein laskennallisesti haastavaa.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?  

Tällä hetkellä minua inspiroivat erityisesti tekoälytutkimuksen herättämät uudet tarpeet. Syy-seuraussuhteita pitäisi tunnistaa paremmin ja luotettavaa automaattista päättelyä kehittää.

 

Mikko Koivisto on tietojenkäsittelytieteen professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Mikko Koiviston uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.