Ylivelkaantumista estettävä laaja-alaisella sosiaalipolitiikalla

Ylivelkaantumisella on laajoja ja vakavia haittavaikutuksia yksilöille, perheille ja yhteiskunnille. Siksi ylivelkaantumista tulisi torjua ja sen seurauksia lievittää päättäväisemmin, sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hän on tarkastellut kotitalouksien ylivelkaantumista Suomessa, Norjassa, Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Hiilamon tutkimuksen mukaan ylivelkaantuminen vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntaan yhtäältä taloudellisen niukkuuden ja toisaalta ylivelkaantumiseen liittyvän häpeän kautta. Taloudellinen niukkuus heikentää ylivelkaantuneiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja hoitaa raha-asioitaan.

- Lisäksi ylivelkaantuminen lisää riippuvuutta sosiaaliturvasta ja vaikeuttaa koulutuksen hankkimista. Yhteiskunnan tasolla ylivelkaantuminen haittaa taloudellista kasvua, raha-markkinoita ja asuntomarkkinoita, Hiilamo sanoo.

Vaikutukset katastrofaaliset ellei toimita

Professorin mukaan ylivelkaantumiseen liittyvä häpeä on yhteydessä mielenterveyden ja muihin sairauksiin, työmarkkinoilta syrjäytymiseen, ihmissuhdeongelmiin sekä nuoremmalla sukupolvelle siirtyvään ylivelkaantumisen taakkaan. Samaan aikaan ylivelkaantuminen vähentää yleistä yhteiskunnallista luottamusta, nakertaa innovaatiopotentiaalia ja lisää julkisia menoja.

- Ylivelkaantumiseen tulisi puuttua nyt kun kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt matalien korkojen vuoksi monissa maissa. Ilman päättäväisiä toimia seuraavan talouskriisin vaikutukset voivat olla katastrofaaliset, Hiilamo toteaa.

Suomi kohtelee tylymmin kuin muut maat

Hiilamon selvityksestä ilmenee, että Suomi kohtelee ylivelkaantuneita tylymmin kuin esimerkiksi Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Suomessa ei ole henkilökohtaista konkurssia, joka tarkoittaa sitä, että köyhimmät ylivelkaantuneet joutuvat odottamaan vähintään 15 vuotta velkojensa vanhentumista. Suomessa velkajärjestely kestää pidempään kuin muissa maissa. Sama pätee velkojen lopulliseen vanhenemiseen.

Ylivelkaantumisen torjuminen ja sen seurausten lievittäminen vaatii ylivelkaantumisen tunnistamista riskinä, joka on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspoliittisissa järjestelmissä.

- Ylivelkaantumista ei pidä käsitellä vain oikeudellisena ongelmana. Se vaatii laaja-alasta sosiaalipoliittista tarkastelua, jossa mukana on maksukyvyttömyyttä koskevan lainsäädännön lisäksi tulonsiirto- ja palvelujärjestelmä, Hiilamo toteaa.

Elokuun lopussa ilmestyvä kirja Household Debt and Economic Crises -- Causes, Consequences and Remedies tarkastelee kotitalouksien ylivelkaantumista Suomessa, Norjassa, Hollannissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Sen julkaisee brittiläinen tiedekustantamo Edward Elgar Publishing.

 

Lisätiedot:
Heikki Hiilamo
Puh. 040-3587203
heikki.hiilamo@helsinki.fi