Vuokratalolähiöissä asustaa yhteisöllisyyden paradoksi

Lähiöiden yhteisöllisyys ei ulkopuolisille kelpaa, sillä se ei edusta sellaista keskiluokkaista yhteisöllisyyden ideaalia, jota alueilla toivotaan, ilmenee väitöstutkimuksesta.

Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöskirja Lähiökylä on tutkimus vuokratalovaltaisista lähiöistä, jotka nähdään tavallisesti vain ongelmana.

– Kaikilla ulkopuolisilla poliitikoista kaupunkisuunnittelijoihin on aina ollut tarve korjata nämä alueet ja niillä elävät ihmiset osallistamalla ja yhteisöllisyyttä lisäämällä, kertoo väitöskirjatutkija Lotta Junnilainen Helsingin yliopistosta.  

Väitöstutkimus kuvaa yhteisöllisyyden paradoksia, eli ulkopuolisten sinnikästä tarvetta tehdä yhteisöllisempiä alueista, jotka asukkaiden mielestä ovat jo sellaisia. Lähiökylä perustuu viisi vuotta kestäneeseen etnografiseen tutkimukseen kahdessa suomalaisessa lähiössä, joista 1970-luvulta lähtien on rakennettu kuvaa vääränlaisten ihmisten asuinpaikkoina.

Luokkaerot yhä todellisuutta

Junnilaisen tutkimus osoittaa, miten erilaisin tavoin paikka vaikuttaa ihmisten elämään. Se vaikuttaa alueiden sosiaalisen elämän kautta, mutta myös sen kautta, millaisiksi ulkopuoliset kuvittelevat alueet ja niillä asuvat ihmiset.

Eriarvoisuudessa on kyse tuloeroja monimutkaisemmista ja hienovaraisemmista asioista.

– Luokkaerot eivät ole historian jäänne, vaan elettyjä eriarvoisuutta tuottavia todellisuuksia, Junnilainen tiivistää tutkimuksensa tuloksia.

Lähiöiden elämää leimaa niukkuus ja yhteisöllisyys

Tutkimus on tehty alueiden elämää havainnoimalla ja asukkaiden arkeen osallistumalla. Lähiöiden elämää leimaa niukkuus, mutta myös yhteisöllisyys, joka syntyy osana alueiden arkea.

Jokapäiväiset kohtaamiset, naapuriapu ja alueista kerrotut tarinat synnyttävät kokemusta alueesta kylänä, joka kuuluu ”meille”, alueen asukkaille.

– Asukkaille itselleen alueet ovat merkityksellisiä paikkoja, joissa naapureilta saa tarvittaessa apua, Junnilainen toteaa.

Väitöskirja on kuvaus eriarvoisuudesta 2010-luvun Suomessa: paikoista, joissa yhteiskunta vaikuttaa muuttuneen huonompaan suuntaan ja joissa tulevaisuus tuntuu epävarmalta.

*****************************

VTM Lotta Junnilainen väittelee 15.2.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Lähiökylä. Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta." (A Place Where You Matter. Communality and Inequality in Public Housing Neighborhoods.). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingn yliopiston Päärakennus, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on yliopistonlehtori Mari Käyhkö Itä-Suomen yliopistosta, ja kustoksena toimii professori Matti Kortteinen.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Lotta Junnilainen
lotta.junnilainen@helsinki.fi