Veikkauksen ristiriitainen asema: rahoituksia ja rajoituksia tutkimukselle

Veikkauksen on sekä luovutettava tietoja tutkijoille että pantattava tietoja yrityssalaisuuden nimissä.

Sosiologi Pekka Sulkusen johtama kansainvälinen tutkimus osoitti taannoin, miten rahapelissä ropisee euroja köyhiltä hyväosaisille.

Helmikuussa Seura julkaisi jutun, joka perustui Veikkauksen luovuttamiin tietoihin pelikoneiden sijoittelusta. Pelitutkijat analysoivat aineiston ja julkaisevat aiheesta myöhemmin tutkimuksensa. Seuran mukaan Veikkaus Oy luovutti tiedot julkisuuslain perusteella. Veikkaus korostaa, ettei julkisuuslaki kuitenkaan koske Veikkauksen tietoja — kyse oli tapauskohtaisesta harkinnasta.

Pelikonetutkimus on hyvä esimerkki Veikkauksen ristiriitaisesta roolista. Veikkauksen pitää sekä edistää pelihaittatutkimusta että toimia voittoa tuottavana osakeyhtiönä. Veikkaus kilpailee nettipelaamisessa ulkomaisten yhtiöiden kanssa, joiden se ei halua hyötyvän pelitiedoistaan. Arpajaislaki taas velvoittaa yhtiön luovuttamaan tiedot peleistään ja pelaajistaan sosiaali- ja terveysministeriölle ja Poliisihallitukselle pelihaittojen ehkäisemiseksi.

SALAISUUS VASTAAN AVOIMUUS

Pekka Sulkunen on STM:n pelihaittoja arvioivan työryhmän jäsen. Hänen mukaansa työryhmä saa Veikkaukselta tietoa hyvin pelihaittojen arviointia varten, mutta tieto ei ole kaikilta osin julkista.

— Hallinto-oikeudessa on käynnissä selvitys, miten pitkälle Veikkauksen tietojen julkisuus ylettyy, emeritusprofessori kertoo.

Arpajaislain uudistaminen alkoi keväällä. Sulkunen arvelee, että keskusteluun nousee tietojen käsittely ja se, millä ehdoilla niitä voidaan luovuttaa eteenpäin.

— Epäilen, ettei nykytilanteeseen tule muutosta. Suomessa liikesalaisuuksien suoja on erittäin vahva, mikä tekee tietojen saamisesta ylipäätään nihkeää, Sulkunen toteaa.

VEIKKAUKSEN OMAT AINEISTOT

Veikkauksen tuotoista ohjataan vuosittain pari miljoonaa euroa pelitutkimukseen sekä haittojen ehkäisyyn ja hoitoon. Rahan jakaa STM. Ministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa pienen osan tutkimusrahoituksesta yliopistotutkijoille.

Veikkaus kertoo vahvistavansa jatkossa ennen kaikkea omaa pelihaittatutkimustaan. Yhtiö aloitti viime vuonna 5 000 ihmisen kyselytutkimuksen, joka julkaistaan näillä näkymin kaksi kertaa vuodessa.

— Kannustamme tutkijoita hyödyntämään kyselyn dataa, mutta kukaan ei ole sitä meiltä pyytänyt, Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

KETKÄ HYÖTYVÄT?

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnon tutkimuskeskus toimii osana Helsingin yliopistoa.

— On tärkeää, että yliopisto on rahapelitutkimuksessa osallisena, jotta tutkimuksen riippumattomuus ja kriittisyys voidaan taata, ryhmänjohtaja Matilda Hellman painottaa.

Myös Pekka Sulkunen vahvistaa, ettei Veikkaus vaikuta tutkimusten sisältöön.

— Suomessa pelitutkijoita ei voi pitää narussa.

Suomalainen rahapelijärjestelmä on Hellmanin mukaan poikkeuksellinen. Useat yhteiskunnan toimijat hyötyvät rahapelituotoista.

— Pelijärjestelmän poliittinen ja yhteiskunnallinen oikeutus perustuu eri toimijoiden riippumattomuuteen. Olen ehdottanut, että ulkopuolinen selvittäjä tutkisi, onko suomalaisessa järjestelmässä eturistiriitoja, Hellman sanoo.

Sulkunen on samoilla linjoilla.

— Olen itsekin herätellyt keskustelua Suomen poikkeuksellisesta järjestelmästä, mutta sillä ei ole vielä ollut mitään seurauksia.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/07/18.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.

Tilaa ja rakastu tieteeseen.

Tutkijat ja pelit

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnon tutkimuskeskus CEACG tutkii Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa elämäntapoihin, addiktioihin ja mielenterveyteen liittyviä aiheita. Professori Pekka Sulkusen perustamassa ryhmässä on 15 tutkijaa.

Keskus saa perusrahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriöltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyösopimuksen kautta. Rahoitus perustuu arpajaislakiin, joka velvoittaa tutkimaan rahapelaamisen haittoja.

CEACG selvittää parhaillaan, miten suomalaiset suhtautuvat rahapelijärjestelmään. Ryhmä tutkii myös eurooppalaisia pelijärjestelmiä, huumekuolleisuuden syitä sekä sosiaalisen median alkoholi-, peli- ja roskaruokamainontaa.