Vallan vaihtuminen Saksassa vaikuttaa myös Euroopan politiikkaan, keskustelu aiheesta 14.9.

Tiedekulman Pinnalla-ohjelmassa 14. syyskuuta kello 12 Saksan vaaleista keskustelevat Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja, dosentti Timo Miettinen.

Keskustelua vetää Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen. Vaalien asetelmia ja tunnelmia Saksasta analysoi Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Pitkäaikainen liittokansleri Angela Merkel astuu syrjään, kun Saksassa järjestetään liittopäivävaalit 26. syyskuuta. Kyseessä on iso muutos paitsi Saksassa myös Euroopan unionin ja kansainvälisen politiikan näyttämöillä. Merkelin vetäytyminen kanslerinvirasta 16 vuoden jälkeen on niin poikkeuksellinen tapahtuma, että henkilövaihdoksella on väistämättä vaikutuksia myös Saksan ja Euroopan politiikkaan laajemmin, väittää Pinnalla-ohjelman keskustelija  Timo Miettinen.

– Merkelin seuraajalla on todella suuret saappaat täytettävänään: Saksa on kiistatta noussut Merkelin kaudella Euroopan johtavaksi taloudeksi ja poliittiseksi mahdiksi. Samalla Euroopassa on myös lykätty monia tärkeitä uudistuksia, esimerkiksi talouspolitiikassa, Miettinen sanoo.

 

Vihreillä näytön paikka

Pinnalla-ohjelman keskustelijan Tuomas Forsbergin mukaan vaaleissa iso kysymys on, nouseeko Vihreät samaan kokoluokkaan kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien kanssa tai jopa suurimmaksi puolueeksi.

– Samalla kiinnostavaa on, miten sosiaalidemokraatit pärjäävät, kun mielipidetiedusteluissa puolueen kannatus oli pitkään ennätysalhaista.

Forsbergin mielestä ylipäätään on kiinnostavaa, miten kanslerikandidaattien persoonallisuus vaikuttaa.

– Seuraavan liittokanslerin ei odoteta muuttavan Saksan politiikkaa mitenkään äkkijyrkästi eikä kukaan odota yhtä pitkää valtakautta kuin mitä Merkelillä oli. Tilanne voi toki muuttua, sillä neljän vuoden aikana voi tulla sellaisia uusia kriisejä, mitä nyt ei osata vielä ennakoida ja joissa liittokanslerin henkilöllä, puolueella tai hallituskoalitiolla on merkitystä.

Saksan valitsema talouslinja vaikuttaa EU:hun ja Suomeen
 

Miettisen mukaan Saksan valitsema finanssipoliittinen linja – se, elvytetäänkö vai kiristetäänkö – on näissä vaaleissa elintärkeä koko Euroopan kannalta. Hallituksen vaihtuminen voi hyvin nostaa Saksan kunnianhimon tasoa esimerkiksi ilmastopolitiikassa. Myös Saksan suhtautuminen euroalueen ja EU:n talouden reformeihin on hyvin keskeistä.

– Suomen kannalta olennaista on muun muassa se, millaista yhteistyötä Saksan liittokansleri hakee jatkossa Ranskan kanssa, Miettinen toteaa.

Forsbergin mukaan Saksa on EU:n suurin ja myös Suomen kannalta merkittävä valtio, yksi Suomen "kohtalon kolmion" kulmista. EU-politiikan lisäksi erityisesti suhde Venäjään on tärkeä.

– Saksa vaikuttaa Suomeen myös epäsuorasti, sillä yhteiskuntamme ovat monessa suhteessa samankaltaisia ja Suomessa on kautta aikoja kopioitu niin aatteita kuin politiikan tekemisen käytännön malleja Saksasta, Forsberg toteaa.

Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä tiistaina 14.9. klo 12 osoitteeseen https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?pl…

Tie­de­kul­man Pin­nal­la -ohjelmasarja auttaa ym­mär­tä­mään maa­il­man ta­pah­tu­mia ja ajan­koh­tai­sia il­miöi­tä laa­jem­min – tut­ki­tun tie­don avul­la. Oh­jel­mas­sa vaih­tu­vat asian­tun­ti­jat avaa­vat ajan­koh­tais­ten il­miöi­den ja ta­pah­tu­mien taus­to­ja ja mer­ki­tys­tä. Syksyn 2021 Pinnalla-ohjelmat tehdään yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa.

Lisätiedot: Toni Rönni, vastaava tuottaja +358 50 326 8990 toni.ronni@helsinki.fi