Väitös: Suomalaiset peruspalvelut eivät edistä venäläistaustaisten perheiden yhteiskunnan jäsenyyttä

Peruspalveluita on kehitettävä, mikäli maahan muuttaneiden jäsenyyttä suomalaiseen yhteiskuntaan halutaan tukea, toteaa tuore Helsingin yliopistossa tarkastettava sosiaalityön väitöstutkimus.

Maahanmuuttajien yhteiskunnan jäsenyyden tukemiseksi tulisi lisätä erikielistä ymmärrettävää peruspalveluinformaatiota ja henkilökohtaista neuvontaa, keskittää palveluita ja asiakkuuksien koordinaatiota, toteaa tutkimuksen tehnyt FM, YTM Eveliina Heino.

- Erityistä huomiota pitää kiinnittää maahan muuttaneiden tutkintojen rinnastamiseen sekä erityisesti naisten ja nuorten tukemiseen, Heino sanoo.

Väitöksessään Heino tarkasteli, miten venäläistaustaiset perheet rakensivat jäsenyyttään suomalaiseen yhteiskuntaan sekä miten peruspalvelut kehystivät heidän jäsenyytensä rakentamista.

 - Suomessa lähdetään usein siitä, että yhteiskunnan jäsenyyden esteet johtuvat maahan muuttaneista itsestään tai heidän oletetuista kulttuuritaustoistaan vaikka huomiota olisi kiinnitettävä suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoihin ja käytäntöihin, Heino sanoo.Haasteena ovat peruspalveluiden toimintatavat

Heinon mukaan venäläistaustaiset perheet arvostavat suomalaista hyvinvointivaltiota sen luoman turvallisuuden vuoksi. Käytännössä peruspalveluiden toimintatavat voivat kuitenkin hankaloittaa arkea ja luoda pitkäaikaista riippuvuutta.

- Tämä johtuu siitä, että suomalaisessa integraatiopolitiikassa maahanmuuttajia lähestytään usein epätäysinä henkilöinä, jotka tarvitsevat erilaisia toimia itsensä täydentämiselle.  Lisäksi painotetaan sitä, mitä osaamista henkilöltä puuttuu, ei sitä, mitä osaamista hänellä jo on, Heino toteaa.

Väitöstyö perustui venäläistaustaisten perheiden haastatteluihin. Tutkimuksessa käytettiin erilaisia laadullisia analyysimenetelmiä.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FM, YTM Eveliina Heino väittelee 2.11.2018 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot. Arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa".

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Marja Anis Turun yliopistosta ja kustoksena toimii professori Maritta Törrönen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Eveliina Heino

Puh. 044-5825687

eveliina.heino@helsinki.fi