Väitös: Omakohtaiset oivallukset liikunnasta tuovat lisää liikettä nuorten elämään

Liikunnan lisäämiseen kannustavat tekijät näyttävät kietoutuvan hyötyjen ympärille eli koetaanko liikkumisesta olevan itselle hyötyä ja millaisena itseä hyödyttävä liikkuminen ymmärretään. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta, jossa tarkastellaan, millaiset merkitykset voisivat innostaa nuoria lisäämään liikkumistaan.

Osa tutkimukseen osallistuneista nuorista kertoi innostuneensa liikunnasta, kun he oivalsivat sen tuovan parempaa henkistä ja fyysistä jaksamista.

 – Ymmärrys yhteydestä liikunnan ja oman hyvinvoinnin välillä kuvattiin esimerkiksi havahtumisena siihen, miten oma kunto oli heikentynyt liikuntaharrastuksen lopettamisen jälkeen, väitöskirjatutkija Katri Kostamo kertoo.

Tieto siitä, että kevytkin liikunta on hyödyksi, vaikuttaisi motivoivan etenkin vähän liikkuvia nuoria.

– Välimatkojen kävely ja portaiden nouseminen ovat helppoja keinoja saada omaan elämään lisää liikuntaa, Kostamo toteaa.

Hyötyliikunnan hyödyllisyydestä kannattaisi väittelijän mielestä kertoa kouluissakin.

– Suuri osa nuorista saattaa ajatella, että vain hikiliikunta on ainoa oikea tapa liikkua. Kuitenkin jo se, että pidetään taukoja, venytellään ja käydään kävelemässä, auttaisi esimerkiksi keskittymään oppitunteihin paremmin.

Tärkeää löytää itselle sopiva tapa liikkua

Pelkkä terveyshyötyjen korostaminen ei aina riitä. Liikuntaan liittyy monenlaisia merkityksiä, ja ne saattavat olla erilaisia eri elämänvaiheissa.

– Siinä missä yksi haluaa seurata omaa kehittymistään, toiselle liikunta on tapa olla yhdessä kaverien kanssa ja kolmas hakee siltä vapauden tunnetta ja elämyksiä. Liikunnan tuleminen osaksi elämää edellyttääkin, että nuori löytää itselleen sopivan ja mieluisen tavan liikkua, Kostamo selittää.

Tutkimuksissa on todettu, että monen nuoren liikkuminen vähenee jo murrosiän aikana. Jos liikuntaharrastukset ja säännöllinen koululiikunta jäävät pois, tavalliseen arkeen ei välttämättä sisälly riittävästi liikettä terveyden kannalta.

Väitöstyöhön syvempää ymmärrystä nuorten näkemyksistä haettiin liikuntatarinoita keränneen kirjoituskilpailun avulla sekä haastattelemalla Let’s Move It (LMI) -liikuntainterventioon osallistuneita opiskelijoita. Aineisto kerättiin aikavälillä 2013–2016. 

Lisätietoja Let’s Move It -interventiosta:
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/behaviour-change-and-wellbein…
https://www.letsmoveit.fi/

************************

VTM Katri Kostamo väittelee 16.6.2020 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Hyöty liikuntaan kannustavana, arkiliikunta hyötyjä tuovana - Keskiasteen opiskelijoiden tulkintoja liikkumisensa lisääntymisestä". Väitöstilaisuutta voi seurata osoitteessa:

 https://helsinki.zoom.us/j/62736632277?pwd=M2VZK202ZWVWaUY5OGg4U0FYdXgv…

Vastaväittäjänä on professori Pasi Koski, Turun yliopisto, ja kustoksena on professori Inga Jasinskaja-Lahti.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Katri Kostamo
Puh. 045 892 7027
katri.kostamo@helsinki.fi