Tutkimusta tukevaa infrastruktuuria selvitetään suomalaisten johdolla

Euroopan tutkimuksen rakenteiden kansainvälisestä asemasta ja kilpailukyvystä valmistuu arvio vuoteen 2020 mennessä. Se tulee sisältämään Euroopan ulkopuolisten tutkimusinfrastruktuurien kartoittamisen. Euroopan asemaa kansainvälisesti ei ole aiemmin johdonmukaisesti selvitetty.

Tieteen käytössä olevat tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja tai palveluita, jotka mahdollistavat nykyaikaisen korkeatasoisen tutkimuksen etenkin luonnontieteissä.

- Tutkimusinfrastruktuurit ovat äärimmäisen tärkeitä Suomen ja Euroopan tieteen saavutusten, innovaatioiden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta, sanoo selvitystä koordinoiva FT Ari Asmi Helsingin yliopistosta.

Tuttuja isoja tutkimusympäristöjä ovat Cernin hiukkaskiihdytin Genevessä, Euroopan eteläinen observatorio ESO, Suomesta johdettu ICOS, Euroopan kasvihuonekaasujen mittausverkosto, ja Eurooppalainen sosiaalitutkimus ESS.

Nyt Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta lähdetään johtamaan yleiseurooppalaista hanketta tutkimusta tukevien suurien tutkimusinfrastruktuurien kartoittamiseksi Euroopan ulkopuolelta.

Euroopassa ja Suomessa tutkimusinfrastruktuureihin on panostettu pitkään

Suuret yleiseurooppalaiset hankkeet ovat tyypillisesti jäsenmaidensa itse rahoittamia, ja niiden toimintaa koordinoi yleiseurooppalainen riippumaton Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi ESFRI.

Euroopan komission rahoittamassa uudessa RISCAPE (European Research Infrastructures in the International Landscape) tutkimushankkeessa selvitetään Euroopan suurten tutkimusinfrastruktuurien vastineet Euroopan ulkopuolella ja kartoitetaan niiden ominaisuudet.

Tarkoituksena on tuottaa luotettava arvio Euroopan tutkimuksen rakenteiden kansainvälisestä asemasta ja kilpailukyvystä. Lisäksi hanke toimii alustana uusien kansainvälisten tieteellisten yhteistyöhankkeiden rakentamiselle ja tukee kansainvälistä tutkimustoimintaa suurten globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeen tulokset suunnataan päätöksentekijöille, ESFRI:lle, kansainvälisille organisaatioille, kuten OECD ja YK, ja kansallisille tutkimusta rahoittaville tahoille Euroopassa.

Hanke on kolmevuotinen, ja siinä ovat Suomesta mukana Helsingin ja Turun yliopistot, Ilmatieteen laitos ja ICOS ERIC tutkimusinfrastruktuuri Helsingistä.

Yhteensä hankkeessa on 11 eurooppalaista tutkimuslaitosta, jotka edustavat ympäristötieteitä, lääketiedettä, fysiikkaa, astronomiaa, sosiaalitieteitä, kulttuurintutkimusta, energiantutkimusta ja tieteellistä laskentaa. Hankkeen 2 miljoonan euron budjetin rahoitus tulee Euroopan komission Horizon2020 -ohjelmasta.

Lue lisää: http://www.riscape.eu/

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori Ari Asmi, +358 407 709 729, ari.asmi@helsinki.fi, @asmi_ari, Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta.

Minna Meriläinen-Tenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi, @MinnaMeriTenhu