Tutkimuspainotteinen uramalliohjelma syventää sosiaalityöntekijöiden osaamista

Uuteen tutkimuspainotteiseen uramalliohjelmaan osallistuminen on mahdollistanut sosiaalityöntekijöille käytännön sosiaalityön, tutkimuksen ja tutkimusperustaisen kehittämisen yhdistämisen.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uramalliohjelma on asiakas- ja potilastyön ammattilaisille suunnattu malli, jossa työntekijöillä on mahdollisuus syventää omaa osaamistaan ja päästä kehittämään asiakkaille ja potilaille suunnattuja palveluja.

Tutkimuspainotteisen uramalliohjelman pilotti on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenalan yhteydessä toimivan Helsinki Practice Research Centren Vaikuttavuutta lastensuojeluun vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava) -tutkimushankkeen kanssa.

Pilotin avulla tutkimuksen ja käytännön välille kumppanuussuhde

Tutkimuspainotteisen uramalliohjelman tarkoituksena on vahvistaa tutkimusperustaista kehittämistä sosiaalityössä ja tarjota sosiaalityöntekijöille mahdollisuus tehdä tutkimusta osana inspiroivaa ja kansainvälistä tutkimusyhteisöä ilman, että se tarkoittaa suuntaa pois asiakastyöstä. Tutkimuspainotteisen uramalliohjelman aikana sosiaalityöntekijät ovat työskennelleet asiakastyössä 70 prosentin työajalla sekä akateemisessa tutkimusympäristössä 30 prosentin työajalla.

− Vaikka tutkimuksen ja käytännön sosiaalityön välistä yhteyttä luonnehditaan usein etäiseksi, on meille Taitava-hankkeessa mukana olleille sosiaalityöntekijöille selvää, että tutkimuspainotteisen uramallipilotin kautta on pystytty muodostamaan näitä eri maailmoja yhdistävä kumppanuussuhde, sanoo sosiaalityöntekijä Enni Hyrri.

Yliopiston näkökulmasta tutkijasosiaalityöntekijöiden työpanos on varmistanut jatkuvan yhteyden käytännön sosiaalityöhön ja siten käytännön näkökulman huomioimisen hankkeen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. 

− Tutkimuspainotteinen uramalliohjelma on parantanut tutkimuksen laatua ja tarjonnut mahdollisuuden vahvistaa sosiaalityöntekijöiden tutkimusosaamista, kertoo tutkijatohtori Nanne Isokuortti Helsingin yliopistosta.

− Pilotti on merkittävä avaus sosiaalialan TKKI-kehittämisessä, täydentää hankkeen johtaja, sosiaalityön käytäntötutkimuksen apulaisprofessori Maija Jäppinen.

Hankkeessa koulutuspaketti hyvän asiakastyön saavuttamiseksi

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys laadukkaalle ja vaikuttavalle asiakastyölle​. On kuitenkin olemassa vain vähän tutkimustietoa siitä, mitä hyvä asiakastyö konkreettisesti tarkoittaa, ja miten näitä taitoja voidaan kehittää​. 

− Myös oman kokemuksemme perusteella vuorovaikutustaidot ovat lapsi- ja perhekohtaisen sosiaalityön ydintä. Tutkimushankkeessa on pyritty luomaan käytännön työhön mahdollisimman hyvin sopiva ja vaikuttava koulutuspaketti. Tämän saavuttamisessa tutkimuspainotteinen uramalliohjelma on ollut ratkaisevassa roolissa, sanoo sosiaalityöntekijä Meri Haikonen.

Sosiaalityöntekijät ovat tuoneet koulutukseen käytännön sosiaalityön näkökulmaa muun muassa sovittamalla Iso-Britannian lastensuojelun asiakastapausesimerkkejä suomalaisen lastensuojelun kontekstiin ja auttaneet kehittämään koulutusta niin, että se palvelee käytännön sosiaalityöntekijöiden tarpeita mahdollisimman hyvin.

Lisätiedot:
Nanne Isokuortti
nanne.isokuortti@helsinki.fi

Maija Jäppinen
maija.jappinen@helsinki.fi 

Taitava-tutkimushanke

Taitava -tutkimushankkeessa jäsennetään sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja kartoitetaan niihin liittyviä kehittämistarpeita.
 
Lisäksi hankkeessa kehitetään motivoivaan haastatteluun nojaava koulutuspaketti sosiaalityöntekijöille ja arvioidaan koulutuksen toteuttamiskelpoisuutta sekä vaikuttavuutta.  

Hanke on suunniteltu yhteistyössä Helsingin lastensuojelun kanssa. Tutkimuspainotteisen uramalliohjelman pilotti on kiinteä osa tutkimushanketta. 

Hanke on saanut kahden vuoden sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustuksen (VTR) sosiaali- ja terveysministeriöltä.