Tutkimus nostaa asukkaiden tarpeet puurakentamisen kasvun ytimeen

Helsingin yliopisto on käynnistänyt seitsemän yrityksen ja Tekesin kanssa mittavan tutkimuksen teollisen puurakentamisen kilpailukyvyn ja viennin kehittämiseksi.

Hankkeen toteutuksessa olennaisessa roolissa on aktiivinen yhteistyö puurakentamiskohteita toteuttavien yritysten kanssa, kertoo tutkimuskoordinaattori Ritva Toivonen Helsingin yliopistosta.

Käyttäjälähtöisyys puurakentamisen bisnesekosysteemeissä (KäPy) -hankeessa syvennytään asukkaiden tarpeisiin, rakentajayritysten toimintaan ja kuntien näkemyksiin kestävistä asumisratkaisuista.

– Hanke on erittäin ajankohtainen ja innovatiivinen. Se tuottaa myös kansainvälisesti merkittävää uutta tietoa, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Olli Haltia Dasos Capital Oy:stä.

KäPy keskittyy teollisen mittaluokan puurakentamisen ratkaisuihin asuntotuotannossa. Käyttäjätarpeiden muutosajureita arvioidaan olevan kuluttajakunnan ikärakenteen kehitys, kaupungistuminen ja lisääntyvä  kestävyyden arvostus sekä yksilöllisyyden tavoittelu.Teollinen puurakentaminen voi olla Suomessa merkittävästi nykyistä laajempaa. Haltian mukaan tämä edellyttää kuitenkin markkinoiden syvällistä ymmärtämistä yritysten oman toiminnan tehokkuuden lisäksi.

Tutkimus ja käytäntö yhdistyvät aidoissa rakennushankkeissa

Helsingin yliopiston metsätieteen laitokselta johdetussa projektissa yhdistetään tutkimusta ja käytäntöä innovatiivisesti. Tutkimusaineisto kerätään kolmesta rakennushankkeesta. Lisäksi puurakentamista ja käyttäjätarpeita vertaillaan Suomen ja alan edelläkävijämaiden Ruotsin, Kanadan ja Itävallan välillä.

Hankkeessa käyttäjätarpeiden selvittämiseksi paneudutaan siihen, mitä asumiselta ylipäätään ja erityisesti puurakennuksissa asumiselta odotetaan. Liiketoiminnan kilpailukykyä vahvistavaa tietoa haetaan myös siitä, kuinka yritysten yhteistoiminta voi tehokkaimmin synnyttää lisäarvoa asumisratkaisujen tuottamisessa.

Tavoite on, että alan yritykset voivat uudistua jopa radikaalisti tarjoamalla asuntoja, jotka vastaavat entistä paremmin muuttuvan kuluttajakunnan tarpeisiin, Toivonen painottaa. 

Markkinoilla on kasvumahdollisuuksia

Globaalissa, kasvavassa ja kaupungistuvassa yhteiskunnassa käyttäjälähtöisten kestävän asumisen ratkaisujen markkinoiden arvioidaan kasvavan. Suomessa on mittavat metsävarat kestävien puurakentamisratkaisujen tuottamiseen, mutta teollisen mittakaavan puurakentaminen on vasta alkuvaiheessa. Toivonen uskookin, että alan kasvuun löytyy mahdollisuuksia sekä kotimaasta että viennistä.

– Olennaista on kuitenkin, että osaamme tarjota markkinoiden kysyntään oikeita ratkaisuja ja tuottaa nämä tehokkaasti ja taloudellisesti.